torsdag 5 januari 2012

Harry Martinson-sällskapets årsbok 2011

FÖRORD till Bengt E. Anderson: BREV kring en resa utan mål ~ Harry, Moa och herrarna Bonnier

Harry Martinson-sällskapets 25-årsfirande år 2009 avslutades med en temadag i Näbbeboda skola, där Harry Martinson gick sitt fjärde skolår 1914-1915 med Karl Johan Staaf som lärare (Stav i Harry Martinsons Nässlorna blomma). Dagens tema var ”Näbbeboda akademi - Byskolan som födde en Nobelpristagare. Vanan är halva naturen – om skola, kunskap och pedagogiska knep”.

Bengt E. Anderson, journalist, fil dr medverkade i temadagen med föredraget ”Signaler och symboler i Nässlorna blomma”. År 2000 framlade han vid Göteborgs universitet en akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen ”Att rannsaka en barndom. Harry Martinsons Nässlorna blomma: Tillkomst och tematik”. Doktorsavhandlingen är lättillgänglig i sitt språk och mycket värdefull i den omfattande litteraturen omkring Harry Martinsons diktning.

Bengt E. Anderson föddes i Jengi-Hessar, Sinkiang (Xinjiang) i Östturkestan, där hans föräldrar Judith och John Anderson då arbetade. Efter sina första levnadsår i staden Kashgar kom han tvåspråkig till Sverige. Han har sammanställt en översikt av diplomaten och språkforskaren Gunnar Jarrings vetenskapliga arbeten om det uiguriska språket. Anderson har i år publicerat boken ”Judith och John - Breven från Kashgar”, som bl a bygger på hans tidiga personliga minnen från den nordvästligaste kinesiska provinsen.

Bengt E. Anderson har under 15 år tjänstgjort i London för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT). Samtidigt var han frilansmedarbetare i Sveriges Radios nyhetsprogram och gjorde regelbundna produktioner för Obs Kulturkvarten. Han har arbetat för Åhlén & Åkerlunds förlag, varit redaktionschef för Idun och chef för Radio Kronoberg.

Under arbetet med doktorsavhandlingen ”Att rannsaka en barndom” läste och samlade Bengt E. Anderson mycket, som han inte kunde ta med i avhandlingen eller dess omfattande notapparat. Detta värdefulla material har erbjudits Harry Martinson-sällskapet, vars uppgift enligt stadgarna är ”att vidga och fördjupa intresset och förståelsen för Harry Martinson och hans författarskap, att uppmärksamma och stödja forskning kring hans liv och diktning och att verka för att Harry Martinsons texter hålls tillgängliga, på svenska och andra språk, i goda tryckta upplagor”.

Boken, som Du håller i Din hand, är Harry Martinson-sällskapets årsbok 2011. Den ger en fängslande bild av hur ett gott samarbete mellan de erfarna bokförläggarna Bonnier och ett par oprövade, nya författare ger goda resultat. Bengt E. Anderson lyfter journalistiskt väl fram herrarna Bonniers stora kompetens, tålamod och nitiska arbete för att stödja sådana självständiga författarskap, som man insett de goda kvaliteterna hos, men som hade en smärtsam skapelseprocess att genomgå. Harry och Moa Martinson tar, om än på mycket olika sätt, emot bokförläggarnas hjälp och vänder sig till dem som till nära vänner. ”Indeed, I would call criticism a creation within a creation”. (Oscar Wilde, ”The Critic as Artist”.)

Harry och Moa Martinsons personliga motsättningar finns med i Bengt E. Andersons redogörelse, men får inte vara det viktiga, utan tjänar som hjälp till förståelsen av de framväxande viktiga författarskapens ”Sitz im Leben”. Bengt E. Anderson omnämner en drömdikt av Harry Martinson med fyra strofer Jag stod i drömmens skrämselkatedral, som Ingvar Holm berör i sin bok ”Myter Målningar Motiv”. Dikten skrevs, enligt Martinson själv, år 1931 ”som en annotation efter en verklig dröm”, men publicerades först två år efter Harry Martinsons död, i den postuma diktsamlingen Doriderna, 1980. Drömdikten har där även en femte strof, som möjligen kan vara en nyckel till förståelse av vad som djupast skedde i det som syntes ske i de båda författarnas liv och kreativa skapande.

Han vaknade. Det grydde. Det var dag.
Och samariten Nobia satt tyst, men hörde än
hur ekot av de skrik hans drömmar pressat
ur hans rädsla klang.
Hon sökte efter ord som enkla nog
att fattas av en främling dock ej var
av sådan art att menlösheten själv
fördrev hans tillit, knappast vunnen än.
I enkel handling fann hon slutligt dem.
Och hon stod upp och läskade med mjölk
från Gondrins hedar denna flyktings mun.Rune Liljenrud

~~~~~~~~~~

Årsbok 2011 till medlemmarna
i Harry Martinson-sällskapet.
Producerad i samarbete med Vekerum förlag.
För kompletterande inköp av denna eller
andra skrifter från Sällskapet,
se hemsidan www.harrymartinson.org

Boken kan också köpas i bokhandeln
eller från förlaget: Vekerum.
Box 14, 293 21 Olofström.
Tfn 0454 91542

Adressen till Harry Martinson-sällskapet:
Kulltorpsvägen 2, 293 71 Jämshög.
Tfn 0454 46340. info@jamshog.org

Layout Cheettah Bengtsson
Papper Scandia 2000 Ivory 115g
Tryck Mixi Print AB, Olofström 2011
Inbindning Svanberg Bokbinderi, Lessebo

ISBN 978-91-86722-91-3

Inga kommentarer: