lördag 26 mars 2016

"Lätt som en snöflinga är Aspenströms nedslag, men avtrycket tungt".

I Lena Peterson Engseths bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets finns ett 30-tal citat ur Werner Aspenströms diktning och det är intressant att söka anknytningar till de 140-tal diktcitat från Harry Martinson som finns i boken. De båda diktarna har mycket gemensamt, inte minst i naturlyriken. Werner Aspenströms samlade dikter 1943-97
(850 sidor, bilden ovan) utgjorde Sällskapets årsbok 2015.  

Lena Peterson Engseths tanke med Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets är just att "inspirera andra att finna och läsa mer gräsrelaterade strofer eller att i sin helhet läsa de dikter som fått släppa till gräsord till boken".

Werner Aspenström avled 25 januari 1997. Ordföranden i Werner Aspenströmsällskapet Per Helge nämner i Medlemsblad 1/2016 att Bodil Malmsten i samband med Werner Aspenströms död sammanfattat hans författarskap med "Lätt som en snöflinga är Aspenströms nedslag, men avtrycket tungt". Med denna "sökarlupp" blir det intressant att söka sig igenom Lena Peterson Engseths citat från Werner Aspenström i Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets. Så breddas lyrikens innehåll och mening.

mig tvingade ett grässtrå göra halt!
Ett enbent ting, ett envist ingenting
satte krokben för mig och mina två ben

(WERNER ASPENSTRÖM: Ur Milarepa och gräset)


Världens enkelheter går ej
att förklara. Inte gräset,
inte ljusets vattenfall

(WERNER ASPENSTRÖM: Ur Barnet frågar om solen)


vem vill fly ur sommarens trollkrets
eller neka när hagen öppnar sin grind?

(WERNER ASPENSTRÖM: Ur Denna soltöckniga dag)


I en solig sommar genomkorsas gräset av
blomsterblickar av alla tänkbara slag

(HARRY MARTINSON: Ur Utsikt från en grästuva)
Werner Aspenströmsällskapets ordförande Per Helge påminner om hur Bodil Malmsten senare korrigerat sig och istället skriver: "När jag nu öppnar Aspenström är det inte snöflingans skimrande vita lätthet jag ser, det är svärtan, sorgen, främlingskapet i tiden och bland människorna". Det är från dikten "Den ni väntar passerar inte förstäderna" ur Werner Aspenströms diktsamling Snölegend (1949) som Bodil Malmsten hämtat titeln till sin diktsamling De från norr kommande leoparderna (2009).


Per Helge skriver: "Nu är Bodil Malmsten själv plötsligt borta, och stämmer inte hennes ord om Werner väl in på henne själv? Inte minst den tidiga formuleringen: lätt som en snöflinga var hennes nedslag, men avtrycket tungt". Bodil Malmsten, född år 1944 avled den 5 februari 2016.

Lena Peterson Engseth menar att våra egna sinnesstämningar och erfarenheter har betydelse för hur vi fångar upp lyrik. Hon finner att det sätt på vilket hon i sin bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets gripit sig an gräslyriken inte har kringskurit den utan istället har skapat mer. Detta betyder att hon från Werner Aspenström också har med citat, som är att hänföra till det som Bodil Malmsten betecknar "svärtan, sorgen".

Men vi?
Vi klena gräs?

(WERNER ASPENSTRÖM:

 Ur Gräset och den underliga flickan)

Aftonbrisen letar än i gräset
efter något som ej sommarn gav.
Något som blev lovat men ej givet

(WERNER ASPENSTRÖM: Ur Elegi)


Allt ger du till spillo, vår armods
sista kostbarheter: darrgräset
och det ogripbara ljuset

(WERNER ASPENSTRÖM: Ur Död mans klagan)


om farofyllda ting berättas
av sommarmarken själv mellan alla strån

(HARRY MARTINSON: Ur Tuvor)Rune Liljenrud

Inga kommentarer: