måndag 21 mars 2016

HARRY MARTINSON: Ur Doriderna III "När man diktar om kosmos får man inte dikta hållningslöst"I samband med Pär Lagerkvist-samfundets årshögtid i Växjö den gångna lördagen 19 mars 2016, inbjöds i GALAXEN på Växjö stadsbibliotek till ett program, bestående av litterärt och musikaliskt collage om Harry Martinsons och Pär Lagerkvists tankar och texter i kosmosProgrammets inledande och avslutande kosmiska toner var inspirerade av Ralph Lundsten.

Som inledning i programmet lästes ur Harry Martinsons Doriderna:

"När man diktar om kosmos får man inte dikta hållningslöst. Man måste hålla sig så nära man kan till vad vetenskapen funnit och naturlagarna kan tänkas tillåta. Först därifrån bör man ha licens att sväva ut i sökande spekulation. Även då bör man emellertid vara skyldig sig själv och logiken att i det längsta undvika paradoxer. Lika viktigt är att man ser upp för tautologier. Allt detta tillsammantaget och till sina delar uppfattat och tillämpat, bör vara den kosmiska diktens verslära och prosodi."

Efter en kort presentation av Harry Martinsons diktepos Aniara, sjöng organisten och körledaren i Växjö domkyrka Yvonne Steen-Ohlander "All strid om himlen" ur sång 49 Aniara. Därefter lästes "Gåtan" ur De tusen dikternas bok, "På sjätte året" ur sång 13 Aniara, "En gång kom jag till paradiset" ur Paradisdikter och "Jag hade tänkt ett paradis" ur sångerna 102/103 Aniara.

Ulla Ekberg, ofta anlitad kulturpersonlighet inom litteratur och teater i Växjö, svarade tillsammans med Gunnar Carlberg från PU Pensionärsuniversitet i Växjö, för presentation av "Tvenne diktares tankar" samt uppläsning av Harry Martinsons texter i programmet. De läste också, tillsammans med Leif Adolfsson, präst i Växjö, texter av Pär Lagerkvist:

Inunder andra stjärnevalv, ur Genius
Jag har gått inunder stjärnor, musik: Bo Sundström
Säg mig du, ur Aftonland 
Spjutet är kastat, ur Aftonland 
Överallt i alla himlar, ur Aftonland 
Tvillingstjärnan, ur Hemmet och stjärnan 
Tyst är det rum, ur Sång och strid
Det är vackrast när..., musik: Bo Sundström
Då bryts murarna ned, ur Aftonland 
Du vintergata, ur Aftonland 
Jag vet att bortom det..., ur Istället för tro


Pär Lagerkvist-samfundet presenterade den pågående nyutgivningen av Pär Lagerkvists samlade verk, liksom praktutgåvan av Pär Lagerkvists sista diktsamling Aftonland - Monotypier av Maja Lisa Engelhardt och efterskrift av Henrik Wivel (Kabusa Böcker).

De programmedverkande, liksom Pär Lagerkvist-samfundets ordförande Magnus Eriksson, lektor i kritiskt och kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet i Växjö, är positiva till att ge programmet Harry Martinsons och Pär Lagerkvists tankar och texter i kosmos, på nytt i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö 5-7 maj 2017.


I litteraturtidskriften Parnass 1/2016 har ordföranden Magnus Eriksson en artikel inför högtidlighållandet av att det 23 maj 2016 är 125 år sedan Pär Lagerkvist föddes. Artikeln har titeln "Pär Lagerkvist talar till de unga" och handlar om Dvärgen - en studie i ondskans och lydnadens psykologi, Bödeln - skräckfigur och hjälte, samt Gudsskådarna Sibyllan och Ahasverus.

"Pär Lagerkvist är inte bara gudsbrottaren, han är också den store tröstaren", avslutar Pär Lagerkvist-samfundets ordförande Magnus Eriksson sin artikel i Parnass.

Pär Lagerkvist tog tidigt avstånd från nazismen. Bödeln var en av de böcker som brändes av de tyska nazisterna 1933. Han stod på nazisternas dödslistor i fall av ockupation av Sverige.

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: