tisdag 15 mars 2016

GRÄSPOESI: "Nu ville vi säga dig ditt livs hemlighet: nyckeln till alla hemligheter ligger i gräset i hallonbacken".Edith Södergran (1892-1923) har som pionjär inom den finlandssvenska modernismen, betytt mycket för flera svenska författare, bl.a Harry Martinson. Hon citeras i Lena Peterson Engseths bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets och många av diktcitaten där från flera olika författare, är intressanta att relatera till Edith Södergrans diktning.

Om Edith Södergran skriver Ulrika Knutson i ABF-tidningen Fönstret, att hon "skapade den moderna poesin på svenska språket [...] och att hon har påverkat fler andra diktare än de flesta. [...] Hon svängde med obegriplig lätthet mellan det överspända och det vardagliga. Hon visste att nyckeln till alla hemligheter ligger i gräset i hallonbacken".

Den citerade strofraden är hämtad ur Edith Södergrans dikt "Min barndoms träd" från diktsamlingen Landet som icke är (1925) och föregås av ett existentiellt tilltal: "Nu ville vi säga dig ditt livs hemlighet".Lena Peterson Engseth väcker med sin bok intresse, att i gräspoesin söka efter "livs hemlighet".  De dikter hon citerar blir ingång till att söka efter mera tolkande gräspoesi hos de väl 115 lyriker och författare som samsas i hennes bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets, och där Harry Martinson med väl 140 diktcitat, intar en särställning. Vart och ett av dessa citat, längre eller kortare, blir belärande att relatera till. 

...gräset mig hälsar välkommen ur främmande land.
Mitt huvud jag lutar i gräset: nu äntligen hemma.
[...]
nu dricker jag makt ur det minsta och spädaste grässtrå:
en väldig beskyddare räcker mig nådigt sin hand.
(EDITH SÖDERGRAN: "Hemkomst" Ur Landet som icke är)

Språket är paradisgräs
(HARRY MARTINSON: "Paradisdikter" i Dikter om ljus och mörker)


Några av de många citaten från Harry Martinsons diktning i Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets, är hämtade ur Utsikt från en grästuva (1963). När denna bok utkom skrev Reidar Ekner en erkännande recension i BLM, Bonniers Litterära Magasin, som bjuder hjälp att i Harry Martinsons diktning se det stora i det lilla:

"Många gånger är det de okonstlade småtingen som får den största spridningen, som läses mest och som visar sig ha en förbluffande förmåga att tränga in i människors sinnen. [...] Det som är genuint och fött i ett lyckligt ögonblick sprunget ur den lågande inbillningens sköte, kan många gånger visa sig ha en större samlad verkan än de andliga jättelyften."

vi sitter kvar och fininställer våra ögon på det
omedelbart näraliggande: på livet i grästuvan.
(HARRY MARTINSON: Ur Utsikt från en grästuva)

I en solig sommar genomkorsas gräset av
blomsterblickar av alla tänkbara slag
(HARRY MARTINSON: Ur Utsikt från en grästuva)
                                                                              
"Så kan en blick in i det lillas värld öppna vyer som inte bara är miniatyrkonst. Det minsta landskapet, tuvans landskap omkring skon, har rätt betraktat lika mycket att säga som den stora och vittberömda dalen."

(HARRY MARTINSON: Ur Utsikt från en grästuva)

Utsikt från en grästuva

     BOK, 1963 
 E-BOK, 2012

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: