lördag 19 mars 2016

HARRY MARTINSON: "I själens vinterdagar"

"En sommarpsalm jag sjunga må

i själens vinterdagar..."


Lars Åke Lundberg, prisbelönad kompositör och vissångare, har hämtat titeln I själens vinterdagar från Harry Martinson till en delvis självbiografisk bok, med bilder också av människor han mött och som känt sig uträknade och fel. Han berör ämnen som skuld och skam, kränkningar som kan förvandlas till kreativitet, och vikten av att försonas med sig själv och andra.

Förlaget Libris nämner om boken I själens vinterdagar: "Vad betyder mest när livet är svårt? Lars Åke Lundberg skriver personligt och livsnära om möjligheterna att hitta ljuset och värmen i det som poeten Harry Martinson kallade själens vinterdagar".

Boken I själens vinterdagar inleds med ett citat från visdiktaren och sångaren Georges Brassen: "Livet handlar inte om de stora principerna, men om de små detaljerna. Människan är en förtätning av små detaljer".

Denna livstolkning hos den store franske kompositören Georges Brassen finner Lars Åke Lundberg också hos Harry Martinson i Utsikt från en grästuva och skriver: "Han forskar där i Skapelsens minsta detalj, i det lilla grässtrået eller i stoftet på en fjärilsvinge. Han ser det ofattbart stora i det mycket lilla. Det skapar i honom lusten till liv, som blir undran, förundran".

Lena Peterson Engseth har i sin bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets flera citat från Harry Martinson som visar på dessa värderingar. Hon skriver "om att rikta sinnena mot oändlighet i tid och rum [...] Det handlar om ett grundvärde som orden i sig själva har, att de alltid kan byggas annorlunda tillsammans, omskapas och återskapas och ta sig vidare. [...] Det kommer an på vår iakttagelseförmåga och på våra egna erfarenheter hur vi fångar upp och vidarebefordrar den".

Lars Åke Lundberg har erfarenheter från socialt arbete i Stockholm och på fånganstalten Österåker.  Med denna bakgrund söker han sig till Harry Martinsons diktning och han skriver om Martinson och sitt val av boktitel: "I Stockholm tältade han bland de hemlösa vid Skanstull. När jag åker tunnelbanan över bron försöker jag få syn på var det kunde ha varit, där han slog upp sitt tält av segelduk. Att jag valde hans ord som titel är därför inte bara för att de är vackra. Det är ett tack till honom."

En sommarpsalm jag sjunga må
i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
i vinterns långa själanöd,
att djupt i minnet skåda Gud
i evig sommarskrud. 
(Sv Ps 202)

Lena Peterson Engseth har i sin bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets ett citat ur Harry Martinsons Vildbuketten, som kan minna om den av Lars Åke Lundberg valda psalmen med den livstolkning, som inte sällan lyser fram i Harry Martinsons författarskap. Man kan utifrån den tältplacering vid Skanstull i Stockholm som Lars Åke Lundberg tänker sig för Harry Martinson, finna hjälp i Lena Peterson Engseths Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets, för tolkning av vad som där faktiskt skedde:
"Därifrån är det lätt att med gräsets gröna på näthinnan rikta sinnena mot oändlighet i tid och rum".

Vi låg i gräset
och våra ögon insög åt anden
allt det sammansatta som är liv och Gud
.

(Harry Martinson: Ur Vildbuketten)                                                                                               Rune Liljenrud

Inga kommentarer: