lördag 24 september 2011

Martinson den moderne

"Den nya människan" var titeln på ett samtal på den pågående Bok- och biblioteksmässan. Det handlade om tidskriften Spektrum, som kom ut med 12 nummer i början av 1930-talet och där den tidens unga författare medverkade. Johan Svedjedal har skrivit en bok om Spektrum och han och Harry Martinson-sällskapets Paulina Helgeson förde ett intressant samtal kring detta på De litterära sällskapens scen.
Se video, klicka här!

Inga kommentarer: