fredag 28 februari 2014

BLAND LITTERATURENS FÖRENADE NATIONER ~ "ORD ÄR LIV! ~ SKRIV!"

 
"P som i poesi. E som i eldsjäl. N som i nakna sanningen."
 
"Så presenterade PEN-klubbens dåvarande ordförande Erik Hjalmar Linder föreningen vid mitten av femtiotalet", skriver Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, i sin bok BLAND LITTERATURENS FÖRENADE NATIONER - KRING SVENSKA PEN-KLUBBENS HISTORIA (2013). Förkortningen PEN står för att föreningen organiserar skribenter och redaktörer: Poets, Playwrights, Editors, Essayista, Noveists. PEN är numera en världsomspännande solidaritetsförening för litteraturens och författares frihet. Den svenska PEN-klubben grundades år 1922, knappt ett år efter den engelska. Konstverket "Pennans makt" som finns i Jämshög, förbinds kanske närmast med Harry Martinson och Sven Edvin Salje, men kunde vara en värdig symbol för vad alla PEN-klubbar vill stå för.
 
 Pennans makt
Av konstnär och skulptör Ingrid Enarsson, Skräddaröd, 2006 
Konstverket av aluminium finns i rondellen, Jämshög
 
År 1933 invaldes Harry Martinson i svenska PEN-klubben, där då Eyvind Johnson, Pär Lagerkvist och Vilhelm Moberg redan fanns. År 1934 invaldes Ivar Lo-Johansson och Martin Koch och år 1939 invaldes Moa Martinson. Förutom PEN-klubben var Samfundet Nordens Frihet en viktig organisation under krigsåren och flera av PEN-klubbens medlemmar var också där aktiva. Bland medlemmarna fanns  Eyvind Johanson, Martin Koch, Olof Lagercrantz, Harry Martinson och Vilhelm Moberg, Amelie Posse, Sten Selander, Gunnar Mascoll Silfverstolpe och Marika Stiernstedt. Föreningen utgav tidskriften Nordens Frihet, där många av medlemmarna i svenska PEN-klubben medverkade.
 
Undertitel till Nordens Frihet var Månadstidskrift för internationell orientering, nordiskt samarbete och demokratisk kritik och Harry Martinson har i tidskriften artiklar som Kort brev om Danmark (1941), Några rader om ett minne. Hos frivilligkårens stab för ett år sedan (1941), Om sinne för händelser - Om avrättningarna i Norge (1941) och Tusen norska fartyg. - Om norska handelsflottan, framförallt trampbåtarna (1944). 
 
 
År 1923 hade den svenska PEN-klubben fyrtio medlemmar. Bland de invalda fanns Gustaf Hellström. Svenska PEN-klubben skickade rapporter till internationella PEN-klubben och år 1928 var Gustaf Hellström, utrikeskorrespondent och författare, hedersgäst hos  den engelska PEN-klubben.

Vid årsmötet 1936 avgick Anders Österling som ordförande i PEN-klubbens styrelse och ersattes av Gustaf Hellström, vars många utlandsår som tidningsman gjorde honom mycket väl skickad för uppgiften i det då rådande politiska läget. Gustaf Hellström hade redan 1933 skildrat det nya Tyskland i artikelserien i Dagens Nyheter, som samma år utgavs i bokform som Det tredje riket. Från Hitlerkupp till tysk folkenighet.
 
År 1942, under brinnande världskrig, invaldes Gustaf Hellström som ledamot av Svenska Akademien, stol 18 där han efterträdde Gunnar Mascoll Silfverstolpe, som tillhört Svenska PEN-klubben sedan år 1923.
 
 
 
Gustaf Hellström fick som Dagens Nyheters korrespondent i London uppdrag av sin tidning att göra en reportageresa i Hitlers nya Tyskland, för att på plats försöka skapa klarhet i vad som egentligen händer. Hellström tänker sig att han bör göra detta "med så objektiva ögon som möjligt [...] se mig omkring och söka, som jag gjort här i England, slå mig i slang med kreti och pleti och söka lusa ut stämningen".  Seriens betydelse har Sverker Oredsson summerat: "Det fordras både blindhet och dövhet för att därefter säga att vi inte visste vad som hände i Tyskland". 
 
Gustaf Hellströms viktiga bok Det tredje riket. Från Hitlerkupp till tysk folkenighet har Gustaf Hellström-sällskapet år 2013 utgivit i nytryck och finns alltså nu lätt tillgänglig; ISBN 978-91-7465-512-4
 
 
Filmen Boktjuven, byggd på en roman av australiensaren Markus Zusak The Book Thief  (2005) i översättning av Anna Strandberg, har haft premiär just ikväll den 28 februari 2014. Bokbål, som Gustaf Hellström upplevde 10 maj 1933 i Berlin och skriver om i sin bok Det tredje riket. Från Hitlerkupp till tysk folkenighet, utgör omslagsbild till den nya utgåvan av hans bok, liksom till boken Boktjuven. Nazismens bokbål flammar nu i filmen och nazisternas frustration inför den färgade OS-hjälten Jesse Owens fyra guld vid OS i Berlin 1936 gestaltas, pogromen 1938 (Kristallnatten) visas i dess grymhet liksom krigsutbrottet och invasionen av Sovjetunionen.
 
Bokbålen visar på ords makt och böcker står i bjärt kontrast till samhällsrötan i Tredje riket. Gustaf Hellströms bok och Markus Zusaks bok liksom nu också filmen Boktjuven kan inte lämna någon oberörd. "Ord är liv! Skriv!" Detta är maningen som ges, till tro på ordens sällsamma makt .
 
 
Gustaf Hellström var den svenska PEN-klubbens ordförande åren 1937-1943 och efterträddes då av prins Wilhelm, vars antinazism var väl känd.  Vid årsmötet 1949 avsade sig Gustaf Hellström sitt ledamotskap i styrelsen. Svedjedal ger i sin bok ingen samlad kronologisk förteckning över vilka som innehaft ordförandeposten i svenska Pen-klubben. Nuvarande ordförande är Ola Larsmo.
 
Johan Svedjedals bok BLAND LITTERATURENS FÖRENADE NATIONER - KRING SVENSKA PEN-KLUBBENS HISTORIA bjuder intressant läsning och ger bakgrund till det viktiga arbete som PEN-klubben idag utför. Svedjedal uppehåller sig också vid de konflikter som svenska PEN-klubben har haft att brottas med när det gällt att hävda den ideologiska färdriktningen. Här är inte utrymme att närmare utveckla detta, men debatten om internationell solidaritet mot förföljda intellektuella världen runt, har stundom varit högljudd och hätsk mellan medlemmar av PEN-klubben. Svedjedal har i sin bok tagit med ett citat, "PEN har snart inget tak kvar", ur Svenska Dagbladet den 13 mars 1997, som väl tolkar hur slitigt arbetet i svenska PEN-klubben kan ha varit:
 
Mitt i debatten summerade Agneta Pleijel hur den skulle komma att te sig för eftervärlden:
 
"I efterhand ska någon häpen historiker och lingvist sitta böjd över den spöklika historien om hur två medlemmar av en klubb, vars värderingar de bespottade under många decennier, kunde rida spärr mot flera hundra medlemmar, de flesta intelligenta, alla inte så kloka, en del rentav korkade. Denne framtida historiker kommer att ruska på huvudet."
 
På svenska PEN:s hemsida konkretiserar namn som Dawit Isaak Svenska PEN:s arbete:
 
”Historierna från över 50 människorättsaktivister världen över, varav vissa riskerat sina liv i kampen för mänskliga rättigheter, ligger till grund för föreställningen ’Speak Truth to Power’. Många av dem har gått igenom en ofattbar terror, både mentalt och fysiskt och deras mod att våga stå upp för sina medmänniskor med fara för sin egen säkerhet är beundransvärt.”
 
Läs vidare:
Pennans makt
"För varje författare, varje penna, varje ord som får verka fritt,
så ökar också friheten för miljoner andra i samma land".
 
 
FÖRVANDLINGENS ORD
 
Förvandlingens ord skall komma på tankens vingar
med lösningar och fynd.
En gång finner världen den formel
som öppnar de roterande bokstävernas lås.
Då hör alla, ja, de som är födda inne i låsen
hör nyckeln komma.
De hör klingande solars tal.
en gång ljuder Effata.
 
HARRY MARTINSON: Förvandlingens ord ur VAGNEN

 

  Rune Liljenrud       

Inga kommentarer: