fredag 21 februari 2014

Harry Martinson-priset 2014 till Nina Björk

 
Författaren Nina Björk, Lund tilldelas Harry Martinson-priset 2014 med juryns motivering, att hon "i sann Harry Martinson-anda framför en civilisationskritik lika angelägen, aktuell och kontroversiell då som nu kring människans drömmar, värde och värderingar"

År 2012 utgav Nina Björk boken Lyckliga i alla sina dagar, där hon diskuterar värdeutvecklingen i Sverige vad gäller människosyn och livstolkning. Ibland har hon mycket underfundiga och slående exempel i argumentationen. Harry Martinsons civilisationskritik i diktsamlingen Vagnen, 1960 känns som bärande värdegrund. I boken Lyckliga i alla sina dagar använder hon en historia om en morfar som berättar för sitt barnbarn att han hos sig har gräl inombords mellan två vargar, en ond och en god. När barnet frågar vilken varg som vinner, svarar morfar: "Den varg jag matar."

Det som Nina Björk skriver ligger väldigt nära det som Harry Martinson säger om sin diktsamling Dikter om ljus och mörker och det han skriver i De tusen dikternas bok:

"Min samling går ut på det att varje människa har inom sig motstridiga tendenser. Det pendlar inom människan ständigt mellan det ljusa och det mörka, mellan det onda och det goda, mellan vad den ena parten uppfattar som ont och den andra som gott och tvärtom. Jag har gjort alltså mitt eget jag till en sorts tummelplats för dessa tankar, motstridiga tankar och tendenser och på så sätt tycker jag att jag har kommit närmare vad jag i själva verket alltid har varit, haft motstridiga känslor om saker och ting här i världen... Det så kallade dialektiska spelet försiggår inom människan."

För eller emot. Vad?
Du är själv bådadera.
Du kan aldrig utesluta hälften av dig själv
utan att klyvas till döds.

Vad det verkligen gäller inom dig
får du fylla i själv,
i enlighet med din insikt.

HARRY MARTINSON: Ur De tusen dikternas bok

 
 
Nina Björk gratuleras till Harry Martinson-priset


Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: