söndag 1 juli 2018

Tema Nässelfrossa 2019: BILDNINGENS VÄGAR "Allt om OLOFSTRÖM" ~ med Johnny Karlsson


Bokland 

Tänk dig världen som en läsesal.
Där finns livets bok så rik på blad
som en lövskog i ett sommarland.
Lägg därtill ett bergland, lagens bok,
lagens tavlor, sten från Sinai 
och ett kilskriftkunnigt Babylon. 
Vem kan läsa sig till kunskap nog.
Vilkens flit kan liknas vid en hand
som kan genombläddra livets skog.
Outtömlig ter sig gåtans bok
och oändlig läsning återstår.

HARRY MARTINSON 
Ur  Boken i vårt hjärta

(Harry Martinsons bidrag
i festskrift till Thure Nyman 1969
av Sällskapet Bokvännerna)Skolsalen

Under höga järnkaminen
blinkade björkvedselden
genom luckans sex små fönster av glimmerblad.

Den uppvärmde som en verklig vän
av plåt och gjutjärn från Norrahammars bruk
det kunskapsrika rummet ända fram till katedern.
Lärjungarna skrev under tystnad 
sig allt längre in
i det sakta och noga förbättrade vetandet.
Genom köldfönstren lyste snöns
nyutbredda vithet in från vinteråsarna.

Det var livets eget vita och oskrivna blad
som kallt sken in.

HARRY MARTINSON

Ur  Längs ekots stigar (1978)
Väl mött på
BILDNINGENS VÄGAR


"Möt Johnny Karlsson i Olofström, en
man med känsla för natur och kultur."

I lokaltidningen "Allt om Olofström"
presenteras mångsysslaren JOHNNY.
Man blir glad att möta honom, lyssna
till hans humoristiska berättande och
få hjälp med att finna böcker man söker.

I många, många sammanhang under
NÄSSELFROSSA 2018 möter vi Johnny
Karlsson och han är med när temat
för NÄSSELFROSSA 2019 presenteras

"BILDNINGENS VÄGAR"

TACK Johnny och väl mött nästa gång!

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: