tisdag 20 oktober 2015

GUNILLA SIWERTH in memoriamGUNILLA SIWERTHStockholm född 7 juli 1947, avled 26 september 2015. Hon var ledamot av Karin Boye Sällskapets styrelse.  Gunilla har funnits med i Harry Martinson-sällskapets olika sammanhang och hon var vid sin död medlem i vårt Sällskap.

Gunilla Siwerth medverkade i Karin Boye Sällskapets 25-årsfirande 2008 och i vår medlemstidskrift Doris Nr 13 2008 finns en artikel därom, sidor 26-27. Året därpå, 2009 skulle Harry Martinson-sällskapet i Klockrike fira Sällskapet 25 år och Gunilla Siwerth intresserade sig mycket för detta. Hon var en god kännare av båda diktarna.  

Stilla, lågmält och med empati lyssnade Gunilla Siwerth i sina möten med människor. Med varm integritet talade hon och lyfte ur sitt djupa litterära kunnande fram pärlor man minns. Hon citerade gärna lyrik och tolkade samsyn hos Karin Boye och Harry Martinson. Vid minneshögtid i Huddinge kyrka tändes två raka ljus till Karin Boyes dikt 

Brinnande ljus

Nu ropar natten högt i nöd,
av okänd ångest full.
Nu tänder jag här två raka ljus
för eviga mörkers skull.

Om Herrens änglar drar här fram,
så kallar skenet dem,
så hör de, hur lågorna sjunger min bön,
och bär den med sig hem.

Det är därför de står på stormens rygg
mellan piskande vingars dån,
det är därför de ler åt mörkrets makt
och möter kölden med hån.

O Herre min Gud, förfärlige Gud,
jag hör din mantels brus.
Jag ber om blommor och ber om fred -
men ge mig brinnande ljus!

KARIN BOYE: Ur diktsamlingen Gömda land
FÖRVANDLINGENS ORD

Förvandlingens ord skall komma på tankens vingar
med lösningar och fynd.
En gång finner världen den formel
som öppnar de roterande bokstävernas lås.
Då hör alla, ja, de som är födda inne i låsen
hör nyckeln komma.
De hör klingande solars klara tal.
En gång ljuder Effata.

HARRY MARTINSON: Ur diktsamlingen VAGNENRequescat in pace!Rune Liljenrud

Inga kommentarer: