torsdag 11 februari 2016

Stig Dagermansällskapet kommer att saknas på Bokmässan 2016, efter att ha deltagit där 22 år!


Stig Dagermansällskapet bildades i maj 1987 med syfte att uppmärksamma ett författarskap av stor betydelse. På Bokmässan i Göteborg har vi vant oss vid att under besök i Dagerman-montern där, få en givande stund med kännare och eldsjälar omkring favoritförfattaren från Älvkarleby i Uppsala län, Stig Dagerman (1923-1954)

Under 22 år har Stig Dagermansällskapet funnits på Bokmässan, men år 2015 blev tyvärr det sista året för Sällskapets deltagande där. Allt har sin tid!


Stig Dagermansällskapet finns dock fortsatt kvar med sitt viktiga arbete och Stig Dagerman-priset kommer fortsatt att förväntas med största intresse. Bland pristagarna har funnits namnkunniga Nobelpristagare och Sig Dagerman-priset förpliktar. 
Nobelpristagaren år 2004 Elfriede Jelinek fick samma år mottaga också Stig Dagerman-priset.
I samarbete med Stig Dagermansällskapet utgavs år 2010 Stig Dagermans Tysk höst från år 1947, med ett nyskrivet förord av Elfriede Jelinek. 


   

Harry Martinson och Stig Dagerman har flera beröringspunkter. Vi minns diskussionen om luffarnas originalitet i Harry Martinsons Vägen till Klockrike (1948) och Stig Dagermans Bröllopsbesvär (1949).
Båda böckerna filmatiserades.Givetvis var det ju så att båda dessa stora författare, Harry Martinson och Stig Dagerman, hade sina egna erfarenheter av luffare, som följer med in i och gestaltas i deras unika författarskap. Vad som en gång skapade diskussionen om deras luffargestaltningar var nog det enkla faktum att Harry Martinsons bok utkom år 1948 och Stig Dagermans år 1949, alltså så nära inpå varandra i tid.


Stig Dagerman skriver initierat om luffare redan i sin första novellsamling Nattens lekar, som utkom år 1947, alltså året innan Harry Martinsons bok om luffaren Bolle, Vägen till Klockrike utkom. 

Stig Dagermans novellsamling Nattens lekar utkom i ny utgåva år 2014.NOVELLIX har i serien NOVELLER FRÅN NOVELLIX, i november år 2015, utgivit novellen SNÖBLANDAT REGN, som hämtats från samlingen Nattens lekar år 1947. 
Nog känner Stig Dagerman luffarnas liv och han kan också mästerligt gestalta det!

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: