torsdag 18 februari 2016

Harry Martinson-priset för år 2016 tilldelas professorn i teoretisk fysik Ulf DanielssonHarry Martinsons GYRO i ny upplaga presenterades
 på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 2012 av
professorn i teoretisk fysik 
Ulf Danielsson
2016 års mottagare av  
Harry Martinson-priset 

~  Harry Martinson-sällskapets årsbok 2012  ~


"Harry Martinson-priset för år 2016 tilldelas Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, för en gärning där vetenskap i världsklass lever sida vid sida med ett stort engagemang för folkbildning. Ulf Danielsson är en fri tänkare som ser värdet i att förklara komplicerade sammanhang på ett enkelt sätt och som samtidigt är öppen för skönlitteraturens och inte minst lyrikens möjligheter att skapa bilder av det som är svårgripbart även för en vetenskapsman."
_____________________

Tidigare bloggar här på hemsidan
om Harry Martinsons GYRO:"Där bor tyngdpunkt och gyro..."

~ Publicerad den 29:e september 2012


Harry Martinsons GYRO
25 år sedan utgivningen 1986
~ Publicerad den 14:e juli 2011

DEN GODARTADE MÖJLIGHETEN
"Quo vadis humanitas?"
~ Publicerad den 14:e juli 2010

Harry Martinsons GYRO 
- nu 60 år och högaktuell!
"Det är ont om jordklot"
~ Publicerad den 24:e mars 2007

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: