torsdag 4 februari 2016

Blekinges byggnadsminnen ~ En källa till vår historia "Ta del av Blekinges byggda kulturarv!"
Länsstyrelsen i Blekinge län har i december 2015 utgivit en värdefull vägvisare till Blekinges byggnadsminnen, med Ingemar Lönnbom/Lönnbom media som redaktör och huvudfotograf, samt ytterligare några fotografer.
   
   Landshövdingen i Blekinge län Berit Andnor Bylund manar i ett förord "Ta del av Blekinges byggda kulturarv" och hon betonar att syftet med skriften på 146 text- och bildsidor är att "öka förståelsen och sprida kunskap om våra kulturmiljöer".

   Bokens omslagsbild visar fasaden på Lister härads tingshus från år 1921 i Sölvesborg, av arkitekten Gunnar Asplund, som också har ritat inredningen. Tingshuset är från år 1993 byggnadsminnesförklarat.

Alltidhults skola 

   Av kulturbyggnader från Olofoströms kommun i boken är två av särskilt intresse för oss i Harry Martinson-sällskapet och i Sven Edvin Saljesällskapet, Alltidhults skola och Forneobodastugan, där flera Martinson- och Saljeprogram bjuds under kulturveckan Nässelfrossa.

Fornebodastugan

   I Alltidhults skola gick Harry Martinson skolåret 1913/14 och Sven Edvin Salje skrev där 18 år senare romanen På dessa skuldror i sin blivande frus lärarbostad. Harry Martinson-sällskapets kommande årshögtid under tre majdagar 2016 börjar i Fornebodastugan, med högtidlighållande av Harry Martinsons födelsedag 112 år, den 6 maj.

   Alltidhults skola med byggnadsår 1877 har Alltidhults intresseförening som ägare och byggnadminnesförklarades år 2005. Fornebodastugan med byggnadsår 1888 och med Artur Hazelius som trolig arkitekt, är stiftelseägd och byggnadsminnesförklarades år 1995.

   Skriften Blekinges byggnadsminnen bjuder ovärderlig hjälp till kunskap om och djupare förståelse av Blekinges rika kulturarv. De beskrivande texterna är mycket informativa och bildmaterialet är av högsta kvalitet.

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: