torsdag 19 december 2013

Sjökapten Göte Sundberg, Åland till minne ~ Av Klockrikestipendiaten år 2011 Carina Karlsson


Göte Sundberg avled 85 år gammal den 31 oktober 2013. Dödsbudet nådde mig någon dag senare, en av de där novemberdisiga dagarna med gråskalor, gråskalor och grafiskt svarta trädkronor mot vit himmel. Budet gjorde mig sorgsen, på det sätt som dödsbud gör. En tomhet i bröstet där bilden av den levande, verkande, handlingskraftige Göte satt, tankar på den närmaste familjen och deras stora saknad. Men man kan inte tänka på Göte Sundberg utan att bli varm om hjärtat.

Den där novemberdagen, en sällsam blandning av sorg - och glädje över att Göte funnits och verkat.

För det åländska kulturlivet var han en stor kraft. Otaliga är de artiklar och böcker han skrivit om sjöfart. Kunnig och berättarglad som få. Och han var sjökapten, det var han noga med, kanske för att han visste att till och med de allra oregerligaste av det seglande åländska folket alltid lyssnar på vad kapten har att säga.

Han stod stadigt på backen. I blicken det eviga och det rörliga som ett liv på havet ger. Och så var han varm och omtänksam.

När jag tilldelades Klockrikestipendiet år 2011 fick Göte, som hedersmedlem i Harry Martinson-sällskapet, i uppdrag att dela ut priset till mig. Han tog med glad energi genast itu med att ordna den allra bästa prisutdelning. Han engagerade kommunbibliotekarien, som ordnade lokal och annonsering, och satte själv samman ett föredrag om Harry Martinson. Hela tiden i samråd med mig, för att göra det hela så bekvämt och fint som möjligt för mig. Han gav sin son Guy i uppdrag att filma prisutdelningen och såg till så att jag i efterhand fick en kopia av filmen, som minne.

Prisutdelningen av Klockrikestipendiet blev verkligen precis så värdig, varm och minnesvärd som man kunde önska. Tack vare Göte.

Så seglade han i allt han tog sig för: värdigt, varmt och minnesvärt.

Mitt innerliga deltagande till Götes familj och vänner.

Med Göte i tacksamt minne,

Carina Karlsson, Sund, Åland

Inga kommentarer: