fredag 13 december 2013

Natten går tunga fjät... skuggorna ruva... Mörkret skall flykta snart, ur jordens dalar...


Lucianatten har ansetts vara årets längsta natt "då kon biter i krubban tre gånger av hunger". Lucia är i kristen tradition ett helgon och hennes ljuskrona stämmer väl överens med helgonets gloria. Själva namnet kommer från latinets lux, som betyder ljus. Lucia står i ljusets tjänst för kampen mot mörkret.


I folksagorna finns mycket tolkat av kamp mellan ljus och mörker, gott och ont, sanning och narri. Harry Martinson har i en berättelse som finns med i en inspelad intervju från år 1952 för Harry Martinson-sällskapet och Radio Blekinge - kommenterad av Stefan Sandelin - en tolkning av kampen mellan gott och ont, mellan ljus och mörker. Han kallar berättelsen "Drömmen om de sökande gudarna, gudarna som själva söker sanningen". Klockrikestipendiaten 2013 Inghilda Tapio, Karesuando har i år utkommit med en intressant bok om kampen mellan gott och ont ~ Davvelis guovssonástti‏ ~ vackert illustrerad av Ulrika Tapio Blind, Karesuando som också hon erhöll Klockrikestipendium 2013.
 
Boken inleds med en gammal jojktext, en strof som samerna skall ha jojkat...
 
Östan om polstjärnan
norr om sol och måne
och syd om stjärnorna
där kan man hitta solgudens skattgrav

Boken Davvelis guovssonástti‏ är en fri berättelse efter en av de samiska skapelseberättelserna, där samen Gorgu får kämpa hårt mot jättar och kaoshavets makter släpps lösa i våldsamt uppror, men Gorgu får hjälp av sin far, som är shaman och han vinner kampen. Gorgu kommer segerrik hem till samernas land med sin ČALBMI, som betyder ÖGA. Väl hemma i Sápmi så gifter de sig i sin vunna kärlek på samiskt vis och deras efterkommande, som heter Gállábártnit är samernas förfäder.
Såväl Harry Martinsons "Drömmen om de sökande gudarna, gudarna som själva söker sanningen", som Inghilda Tapios "Davvelis guovssonástti", visar på samma hopp som finns i Luciasången, att ljuset skall segra över mörkret, att det goda skall segra.

 
Natten var stor och stum.
Nu, hör, det svingar
i alla tysta rum
sus som av vingar
 
Mörkret skall flykta snart, ur jordens dalar...

Luciadagen, den 13 december 2013
Rune Liljenrud‏


Inga kommentarer: