måndag 2 december 2013

Harry Martinsons "Vägen till Klockrike" fanns för första gång på bokhandelsdiskarna den 2 december 1948 ~ idag för 65 år sedan

 
 
Under ett tiotal år hade Harry Martinson arbetat med "Vägen till Klockrike", den bok som han betraktade som ett av sina viktigaste prosaverk. Den 2 december 1948 fanns boken i bokhandeln och den blev från början en mycket stor framgång. Mycket av materialet om Luffaren Bolle kunde dock inte rymmas i "Vägen till Klockrike". Harry Martinson hade sovrat fram 363 sidor ur det arbetsmaterial som bestod av två-tretusen sidor.
 
I "Den förlorade sonen" (1956) med 88 sidor finns en del material, som inte kom med i "Vägen till Klockrike", och mera finns i den postuma "Bollesagor" (1983) med 249 sidor, där Georg Svensson har ett förord och Ingalisa Munck, som gjort det slutgiltiga urvalet av texter, redogör för detta i en efterskrift.
 
Världslitteraturen hade varit mycket fattigare utan HARRY MARTINSONS "Vägen till Klockrike", "Den förlorade sonen" och "Bollesagor".
 
Idag den 2 december 2013 ~ 65 år sedan utgivningen av "Vägen till Klockrike" hyllas tacksamt minnet av vår store författare HARRY MARTINSON.
 
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: