söndag 5 december 2010

Översättaren och den förste Klockrikestipendiaten, Li Li

~Antologi med dikter av
Xi Chuan

Översättning, urval
och kommentar
av
Li LiFörfattaren och översättaren Li Li, Bromma tilldelades år 2009 det första Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne. Klockrikestipendiet instiftades detta år, då det var 25 år sedan Harry Martinson-sällskapet bildades och årshögtiden då förlades till Klockrike.

Klockrikestipendiet ska enligt statuterna delas ut till en författare, översättare eller skribent som verkar i Harry Martinsons anda. Motiveringen till Li Li's Klockrikestipendium lyder:

”För besjälat författarskap och lyhört inkännande översättningsarbete, som i språklig kamp med symboler, precisa ord och uttryck, tecken och bilder, skapar vägar mellan olika kulturer.”

Li Li's arbete med att översätta från kinesiska till svenska är ovärderlig hjälp för att kunna ta del av hur delar av dagens kinesiska poesi ser ut bland "alla miljoner poesiskrivande kineser", såsom Mai Cheng, Zang Di, Cheng Dongdong, Yu Jian, Wang Jiaxin, Yan Li och Na Ye. Dessa poeter finns översatta och presenterade av Li Li i en specialutgåva av KARAVAN:En tunga ska växa ut
Ny kinesisk dikt

I översättning av Li Li
och Göran Sommardal


Specialutgåva KARAVAN 2 - 2007
Litterär tidskrift på resa mellan kulturer
- ISSN 1404-3379


Li Li har därefter skapat en antologi (bild ovan) med dikter av Xi Chuan (f. 1963),
som har givit ut fem diktsamlingar och i dag räknas som en av Kinas främsta poeter. Magnus William-Olson har skrivit efterord i antologin med urval och kommentar
av Li Li.

Magnus William-Olson skriver om Li Li, att han är "en av den kinesiska poesins förgrundsgestalter, men också en välkänd och prisad poet på svenska".

Xi Chuan: Ansikte och historia
Översättning, urval och kommentar: Li Li

Wahlström & Widstrand 2009
INTERNATIONELL POESI
- ISBN 978-91-46-22030-5Klockrikestipendiaten 2009, Li Li gratuleras till framgångar i det viktiga översättningsarbetet!


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: