fredag 24 december 2010

Harry Martinsondikt Julafton 1927


I Arbetare-Kuriren 1927, nr 51 ~ Syndikalistisk Veckotidning ~ Julafton 24 december, finns Harry Martinsons dikt

De arbetslösas julefrid

Jag skriver ej lögner om julen och friden
och grötrim och kaffetantsprat
Men sjunger en sång om den gryende tiden
och de vaknande massornas stat.

Hur kunde jag sjunga om herdar och änglar
och om glädjen vid julbrasans sken
när nattfrosten härjar på livsblommans stänglar
och massorna gnaga på ben.

Jag sänder min sång till de fattigas kojor
till ljuset som vänder från skuggornas land.
Till dem som försmäkta i kedjor och bojor,
jag sträcker min barkade hand.

Julafton, lördagen den 24 december 1927


Fem år efter dikten De arbetslösas julefrid - det var då Kreuger-kraschens år 1932 och massarbetslöshetens tid - hade Harry Martinson en tidsdikt om arbetslöshet, Kris över haven införd i Julnumret av Svenska Sjöfolksförbundets tidning Sjömannen.

Kris över haven
tolkar den svåra tid som rådde med "avtacklade trader" och upplagda fartyg "med däck bredvid däck likt en stålkall tundra".

En diktillustration av Dan Nilsson understryker det svåra läget. Harry Martinsons dikt slutar ändå framåtblickande, "för framtidens slussar och levande dagar"


I dag - det är Jul - ligga flottorna nere
och sjöfolken vandra med tomma magar.
Vi hårdna: en dag skall vi öppna för havet,
för framtidens slussar och levande dagar.


I november 2010 uppgick arbetslösheten i vårt land till 7,1 % eller 349 000 personer
~ FINANS($)TIDNINGEN och www.ekonomifakta.se
med SCB /Statistiska centralbyrån) och AKU (Arbetskraftsundersökningar) som källa ~

något sätt har vi alla någon relation till någon arbetslös ~ en familjemedlem eller släkting, en vän, kamrat, granne eller någon som vi känner eller bara vet om. En hälsning GOD JUL till någon sådan, blir mer än ord.

Måtte varje enskild medmänniska, som denna Jul finns bakom arbetslöshetens statistiksiffor, våga att räkna med något av den solidaritet, empati och det engagemang som finns hos Harry Martinson och som så starkt kommer till uttryck i hans dikt från Julafton 1927

De arbetslösas julefrid
Julafton 2010

GOD JUL, ALLARune Liljenrud

Inga kommentarer: