onsdag 22 december 2010

Köld och snö i Harry Martinsons dikt från 1946 JULEN I THULE

Harry Martinsons dikt JULEN I THULE fanns i Sotarens jul, 1946 ~ Ill. Nils Ameck. Dikten har därefter varit införd i flera andra tidningar.


Kallt är i Thule. Kölden dröjer
halva år. Ens längtan töjer
sig med möda fram till vår.
Hård är vintern alla år.

Lik en sparslanat solens skiva
skymtar bakom åsens driva.
Nattens måne nickelhård
rullar över skog och gård.

Frostens järnhy kläder stenen.
Fågeln faller död från grenen.
Stel i drivan dödört står.
Som ett frostrapp vinden slår.

För att ej ta sig avdaga
i en sådan rimfrostsaga
måste mänskan skapa glöd,
leka fest och överflöd.

Och när mörkret svårast stämmer
sinnet mörkt och allt beklämmer
fira vi med lappsjuk fröjd
fest på vinterledans höjd.

Och vi tända tusen ljus
runt omkring i alla hus.
Lyftande oss själv i håret
stå vi ut med vinteråret.

Runt kring granar då vi dansa
glatt som vildar från Nyanza.
Som en stridsdans svängen går
som protest mot köld och sår.

Harry Martinson


Vintersolståndets dygn, 22 december 2010
med 25 minusgrader i Småland

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: