fredag 31 december 2010

Harry Martinsons nyårsanförande i radio 1948 "Tidens rytm och livets"


Det finns så många tider
i samma år förlagda,
så många år av öden
på samma dagar sagda,
som lövens tal i skogen,
som virvlar i en ström.
Och tusen skilda drömmar
ha format livets dröm.

Ur Harry Martinsons nyårsanförande i radio 1948

Röster i radio, 1948, nr 2 (11 januari)


Gott Nytt År 2011

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: