torsdag 13 januari 2011

Klockriketeatern har verkat i 20 år!


Klockriketeatern är en finlandssvensk teater, som har sitt namn från teaterns första uppsättning år 1991, Harry Martinsons ”Vägen till Klockrike”, i regi av Kristin Olsoni. I år 2011 kan alltså Klockriketeatern 20-årsjubilera! Den ukrainska toppregissören Andriy Zholdak skall regissera Anton Tjechovs Morbror Vanja på Klockriketeatern under 2011.

Klockrikteatern, som har en egen scen i centrala Helsingfors, har genom åren haft ett brett utbud i sina uppsättningar och bl a bjudit på verk av flera Nobelpristagare: Haldor Laxness, Knut Hamsun, Eyvind Johnson, Frans E. Sillanpää, Pablo Neruda och Juan Ramón Jiménez. År 2004 gavs teaterföreställningen
"Under Katalpaträdet - en föreställning kring Harry Martinson"
på Klockriketeatern i Helsingfors.


I anslutning till Klockriketeaterns första uppsättning ”Vägen till Klockrike”, i regi av Kristin Olsoni, gjordes en värdefull inspelning med bl a skådespelaren Martin Kurtén, som till avslutning läser Harry Martinsons dikt Tankar under ett svårt oväder från diktsamlingen PASSAD (1945). Tankarna går däri till Kina och Tao eller Vägen.

När Harry Martinson-sällskapet 6-8 maj 2011 förlägger sin årshögtid till Brunnsviks folkhögskola, aktualiseras Harry Martinsons tankar om Tao eller Vägen genom ett samtal mellan Göran Greider och Johan Lundberg under rubriken "Quo Vadis". Därmed anknyter de till den litterära tidskriften "Quo Vadis", som 1948 startade i Göteborg, en tidskrift som enligt Alf Ahlbergs inledning i det första häftet, ville levandegöra "ett rikt arv av livsvisdom" för att vara ett hjälpmedel i humanitetens kamp mot krig och förstörelse. I detta syfte publicerades en rad olikartade bidrag, bl a av Harry Martinson om Taoismen. Fil. dr. Alf Ahlberg blev 1927 lärare vid Brunnsvik och var dess rektor 1932-1959.

Kinas sidenmålningar blevo till under filosofers händer
i tider av ständiga krig, skakningar, övergrepp och vedervärde.
Och de blevo till under fred, men under samma aktgivande
på vad som är Tao eller Vägen.

Där ingen lugn tanke uppstår, där uppstår inte heller någon
mänsklighet.
Där ingen estet lever utformas inte heller någon nyanserad
mening om människovärdet.


HARRY MARTINSON

Ur PASSAD, Tankar under ett svårt oväder


~~~~~~

Klockrikegruppen läser och sjunger dikter av Harry Martinson.
Musik och ljud: Marku Luuppala och Tom Salomonsson
OKAY OKEMC 1063 - Klockrikegruppen 1991


I tacksamhet för
Klockriketeaterns
20-åriga verksamhet!

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: