torsdag 27 januari 2011

Förintelsens minnesdag 27 januari


SNÖVIT

Vita snö
varför så vit
över blodsolkig värld.
Varför täcker du allt.
Jag sjunger om dig
som om en förfalskande snö.
Värnlöst faller du.
Värnlöst samlar du renhet åt marken
ur isblåa moln.

Renhet så långt man ser.
Men ingenting svarar idag
mot denna snövita skog
så nystruket ren
skönt klädd för symbolernas rike.
Hemlösa vita snö.

HARRY MARTINSON:
Ur GRÄSEN I THULE


LIVSDRÖMMENS BÖDLAR

Drömbödlarna var många.
Fler än det fanns drömmar.
Älvan halshöggs på en stubbe,
skogsrået mot en stock.
I huldrans ställe kom Belsen-Irma.
Hon som lockade in dem i gaskammarfjället.
Nog fanns det mänskoätande jättar nog.
I varje berg ett troll med ett statsemblem
inhugget i stenstolen.
Natur och mänska flöt ihop på nya skräckvägar,
terror i berget och livets skog.
Mänskojakt.
Allt förblandat,
sammanslingrat kaotiskt som en flätning av ormar.
Nidhugg härskade under alla träd.
Saga och verklighet genomborrades samtidigt
av samma spjut.

BREVET

Det finns ett stort kuvert med allas våra namn.
Prytt med en kant av svartnat blod.
Det förgångnas klibbande sorgbrev.
Den ärade brevmottagaren är vi alla.
Vi som yvs över framstegen utan att känna
skam och skuld för offren de kostat.

Med det brevet i handen sitter vi alla år.
Det klibbar alla dagar.

HARRY MARTINSON:
Ur VAGNEN


Den 27 januari varje år hedras Förintelsens offer med en internationell minnesdag, samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades, 1945.


Forum för levande historia
har uppdraget är att sprida kunskap och engagera, uppmuntra till självständigt tänkande och inspirera människor att skaffa sig egna åsikter genom nya insikter. För mer information, se www.levandehistoria.se
George Santayana, spansk-amerikansk filosof, professor vid Harvard University i filosofi och skönlitterär författare (död 1952), skriver i Reason in Common Sense, den första delen av hans verk The Life of Reason:

”Den som inte kan minnas sitt förflutna
är dömd att upprepa det”

~ ~ ~

"Wer die Geschichte vergisst
muss sie wieder erleben"

"Those who do not lerarn from history
are doomed to repeat it"... om detta må ni berätta ...


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: