lördag 22 januari 2011

Ragnar Jändel recenserar Harry Martinsons "Nässlorna blomma"Harry Martinsons Nässlorna blomma. Berättelse, fanns i bokhandeln den 13 november 1935. Bonniers. Pris 6:75


Nässlorna blomma ingår som nr 7 i Harry Martinson-sällskapets utgåva av Harry Martinsons samlade verk. Efterord av Staffan Söderblom:
"Domedag över en barndom".

Söndagen den 22 december 1935 har Ragnar Jändel en recension i SOCIALDEMOKRATEN under rubriken "Harry Martinsons barndomsskildring". Ragnar Jändel har där ett längre resonemang om modernismen och dess värde. Han talar om berättelsen Nässlorna blomma som ”det svenska fattigbarnets bok”.


Ragnar Jändel skriver: "Man kan väl säga, att Harry Martinson tidigare varit både under- och överskattad; underskattad så som geniet alltid är det och överskattad som den blir, vilken råkar 'komma på modet'. Det är ingen förnärmelse (mot diktaren) att säga, att av sjöfararböckernas stora publik ett flertal uppskattade dem på samma sätt som på sin tid kejsarens nya kläder uppskattades. Det var fint och skulle så vara. Men även bland författarens mera litterära läsare och vapendragare finns nog sådana som mer uppskattade det exklusiva och bisarra än det i djupaste mening geniala.

I Martinsons tidigare diktning framträder starkt båda dessa drag: ett nyckfullt bisarreri och en trolskt naiv, spontant vidfamnande genialitet. I hans nya bok Nässlorna blomma, finns knappt något av det förra, så mycket mer av det senare. Han har frigjort sig från allt som tilläventyrs funnits av onatur och tillkrångling och ansträngt experimenterande. Hans barndomsskildring - han kallar den själv berättelse - bär just prägeln av naturlighet och detta på ett underbart och alldeles ojämförligt sätt. Han har plötsligt blivit helt sig själv och förmått utlösa hela sin sällsamma charm."

[...]

Ragnar Jändel avslutar sin recension med följande ord:

"Man kan nog räkna Martinsons nya bok till de epokgörande. Och det är skäl att den uppmärksammas inte bara av litterära människor i allmänhet utan av folket. Det har ibland förefallit som om arbetarnas bildningsgrupper på sina håll stannat i något slags räddhåga inför den diktning som kommit efter tjugotalets. I så fall är det i deras intresse att en ändring sker. Och det är naturligt att man särskilt tänker på detta inför en bok som Nässlorna blomma. Harry Martinson har med den blivit en diktare för allt folket att beundra och älska."

Hela recensionen kan Biblioteket hjälpa till med!

Läs gärna här en tidigare blogg 2011-01-15:

Ragnar Jändel och Harry Martinson

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: