torsdag 8 november 2012

HARRY MARTINSONSTIPENDIET

 
 
I BMF 1949, nr 9, organ för Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen, utannonseras stipendier för medlemmar i BMF som arbetar inom bokhandelsyrket.

P.A. Norstedts & Söners-Esseltes Stipendium - Resestipendium på 1.200 kronor. Stipendiat är pliktig att under minst 4 månader bedriva praktiska studier i bokhandel i utlandet, vari dock icke inbegripes de nordiska länderna. Resan skall anträdas under år 1950.

Lindmanssonska Resestipendiet à kr. 370:-
För stipendiets utbetalande erfordras att stipendiat anträder resan senast under följande kalenderår. (1950)
  
HARRY MARTINSONSTIPENDIET
 Harry Martinson  BMFs hedersledamot
 
För femton år sedan på dagen sånär fick BMF ett bidrag på posten av följande lydelse.
- Om bokfloden eller så orkade jag inte skriva. Den är så stor i år att det vore lättare skriva om Amazonfloden.
Hjärtlig hälsning
Eder mycket förbundne
Harry Martinson
 
Det var "världsnomadens" reaktion inför bokfloden den gången. I år har Harry Martinson skänkt 1 000 kronor till ett stipendium åt en bokhandelsmedhjälpare för ett par månaderns avkoppling från tanken på den svenska bokfloden i något av våra grannländer.
 
~ ~ ~
 
Ovanstående härrör alltså från år 1949/1950 och ger en uppfattning om pengars obeständiga värde.  Detta har vi att betänka när vi i modern nutid arbetar med stipendie- och prisutdelande. Största värdet ligger kanske ändå i att hedras med stipendium eller pris till Harry Martinsons minne.
 
Vem som fick HARRY MARTINSONSTIPENDIET, inrättat vid tiden för Harry Martinsons inträde i Svenska Akademien, är obekant. Intressant är dock att HARRY MARTINSONSTIPENDIET har funnits.
 
Vet någon om HARRY MARTINSONSTIPENDIET, så vore det mycket intressant att få besked därom, hit till Harry Martinson-sällskapets blogg. Tack!
 
Rune Liljenrud
 
 

Inga kommentarer: