fredag 20 maj 2016

Walt Whitman,Carl Sandburg och Harry Martinson

Lena Peterson Engseth har i sin bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets (2016), några citat ur de amerikanska författarna Walt Whitmans och Carl Sandburgs omfattande diktning. Kjell Espmark har skrivit om dessa.

Akademiledamoten Kjell Espmark skrev redan år 1970 en avhandling om den unge Harry Martinsons lyrik, Harry Martinson erövrar sitt språk, och i sin bok Harry Martinson - mästaren (2005), visar han hur Martinson förhöll sig till impulser från bl.a Walt Whitman  och Carl Sandburg.

Lena Peterson Engseth citerar "Vägen som vänder i fjolårsgräset" ur Kjell Espmarks bok När vägen vänder och hennes bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets väcker intresse att vidare söka i Kjell Espmarks diktning.

I diktsamlingen Samtal under jorden skriver Kjell Espmark om gräs i dikten "Utvandrarna"  

[...]
Med hatten över ansiktet
vilar jag i gräset. Det följer oss alltid
också bland de yttersta stjärnorna.
Mjölkörten upp genom bröstet.
Darrgräs.

[...]


Lena Peterson Engseths Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets bjuder hjälp att studera förhållandet Walt Whitman (1819-1892), Carl Sandburg (1878-1967) och Harry Martinson (1904-1978).

Oändliga är markens gräs, både de styva och de
slokande.

(WALT WHITMAN: Ur "Song of Myself" i Leaves of Grass)


Ett barn kom till mig med händerna fulla av gräs:
Vad är gräs för något?
Hur skulle jag kunna svara?... jag som inget mer vet om
gräs än han.
[...]
Eller är gräset själv ett barn... växtlighetens eget barn.

(WALT WHITMAN: Ur "Song of Myself" i Leaves of Grass)


jag ligger och drar mig och betraktar ett gungande gräsax.
(WALT WHITMAN: Ur "Song of Myself" i Leaves of Grass)


av samma
gröna som förtröstan

(WALT WHITMAN: Ur "Song of Myself" i Leaves of Grass)


Varsamt skall jag bruka dig, krusiga gräs.
(WALT WHITMAN: Ur "Song of Myself" i Leaves of Grass)


De stora dörrarna på ladan står vidöppna och redo,
Skördetidens torra gräs lastas på långsamgående vagnar,
Det klara ljuset i skiftningen av det blandade bruna
grå och gröna

(WALT WHITMAN: Ur "Song of Myself" i Leaves of Grass)


Eller är det Guds näsduk,
en väldoftande påminnelse tappad med flit
med ägarens namn broderat i hörnet på det att vi måtte
se, undra och fråga Vems?

(WALT WHITMAN: Ur "Song of Myself" i Leaves of Grass)


Eller gissar jag att det är en likformig hieroglyf 
(WALT WHITMAN: Ur "Song of Myself" i Leaves of Grass)


Jag tror att ett grässtrå
inte är mindre märkligt
än stjärnsystemen

(WALT WHITMAN: Ur "Song of Myself" i Leaves of Grass
"Sången om mig själv" i En vers i fickan, red Britt G Hallqvist)


Och nu för mig det synes vara
det vackra oklippta håret på gravarna

(WALT WHITMAN: Ur "Song of Myself" i Leaves of Grass)WALT WHITMAN (1819-1892)

Alla dikter som Lena Peterson Engseth citerar av Walt Whitman är hämtade från hans diktsamling Leaves of Grass. I Lyrikvännens dubbelnummer 2/1972 om poesi från USA, omnämns Walt Whitman som "en av den moderna poesins främsta pionjärer. Mycket av den öppenhet och vitalitet som kännetecknar stora delar av den amerikanska poesin har sina rötter i hans diktsamling Leaves of Grass".


Sången om Mig Själv ingår i den amerikanske poeten Walt Whitmans diktcykel Leaves of Grass, som första gången trycktes i juli år 1855. Han arbetade med flera versioner och år 1891 signerade han den version som går under namnet Whitmans dödsbäddsupplaga. Whitman själv betraktade sin diktcykel som en bibel. 


När Harry Martinson-sällskapet hade sin årshögtid i Klockrike år 2009 i samband med att Harry Martinson-sällskapet firade sitt  25-årsjubileum och det nyinrättade Klockrikestipendiet utdelades för första gången, gjordes en rundtur i det kulturrika Östergötland under ledning av Göran Berggren, författare, biolog och naturvårdsdebattör m.m. Han inledde med att läsa Carl Sandburgs dikt "De fråga varandra var de kommer ifrån" ur diktsamlingen från år 1920 Rök och stål, i översättning av Artur Lundkvist. Dikten finns med i Tidens Förlags utgåva 1934 av CARL SANDBURG: DIKTER I URVAL

Är jag floden som dina vita fåglar flyger över?
Är du den gröna dalen där mina silverströmmar dånar?
Är vi två en skål av blå rymd om dagen    
och en skål av röda stjärnor om natten?
Vem drog dig ut
ur den första väldiga virveln av intet

och slängde dig här?Carl Sandburg (1878-1967) föddes i Illinois USA av föräldrarna August och Clara Johnson, som båda, oberoende av varandra, utvandrat från Appuna och Åsbo i Östergötland, till USA, där namnändring gjordes till Sandburg. Carl Sandburg berättar i den självbiografiska "Always the young strangers" (1952) om sina föräldrar och svenskamerrikanska uppväxtmiljö. Hans berättelser kompletterar Vilhelm Mobergs skildringar i hans mästerliga utvandrarserie. Carl Sandburg skall ha varit nominerad flera gånger till Nobelpris i litteratur, men fick det inte. Däremot tilldelades han två gånger Amerikas främsta litteraturpris Pulitzerpriset. Lena Peterson Engseth utgår ifrån The Complete Poems of Carl Sandburg och hon svarar själv för översättning av texterna.För skratten från barn som tumlar
barfota och barhuvade i sommargräset,
vår bön av tack.

(CARL SANDBURG: Ur "Our Prayer of Thanks" i Chicago Poems,
här i The Complete Poems of Carl Sandburg,
citat i översättning av Lena Peterson Engseth)


Regnet hör; regnet svarar; regnet kommer
sakta; regnet väter gräsets ansikte.

(CARL SANDBURG: Ur "Summer Grass" i Good Morning, America,
här i The Complete Poems of Carl Sandburg,
citat i översättning av Lena Peterson Engseth)


Ungt vårgräs just efter vintern,
skott av årets stora gröna viskning,

(CARL SANDBURG: Ur "Spring Grass" i Good Morning, America,
här i The Complete Poems of Carl Sandburg,
citat i översättning av Lena Peterson Engseth)


Sommargräset smärtar och viskar.
Det vill något; det kallar och sjunger, det häller
ut önskningar till stjärnorna högt däruppe.

(CARL SANDBURG: Ur "Summer Grass" i Good Morning, America,
här i The Complete Poems of Carl Sandburg,
citat i översättning av Lena Peterson Engseth)


Jag är gräset; jag täcker allt.
[...]
Jag är gräset.
Låt mig arbeta.

(CARL SANDBURG: Ur "Grass" i Cornhuskers,
här i The Complete Poems of Carl Sandburg,
citat i översättning av Lena Peterson Engseth)Dikten "Grass" har översatts av Erik Blomberg, "Gräs" och finns med i Carl Sandburg: DIKTER I URVAL, utgivna av Tidens Förlag 1958

Trava kroppar i högar vid Austerlitz och Waterloo.
Mylla ner dem och låt mig gro -
Jag är gräset, jag täcker allt.

Och trava dem upp vid Gettysburg
och trava dem upp Viduypres och Verdun.
Mylla ner dem och låt mig gro.

Två år, tio år och passagerarna frågar:
Vad är det här för plats?
Var är vi nu?

Jag är gräset.
Låt gräset gro.


Shine on, O moon of Summer.
Shine to the leaves of grass, catalpa and oak.
All silver under your rain tonight.

Fortsätt skina, åh du sommarens måne.
Skin för grässtråna, för löven på catalpa och ek.
Allt blir silver under dina strålar ikväll

(CARL SANDBURG: Ur "Back Yard" i Chicago Poems,
här i The Complete Poems of Carl Sandburg,
citat i översättning av Lena Peterson Engseth)


Carl Sandburgs dikt "Back Yard" i Chicago Poems har översatts av Elmer Diktonius som "Bakgård" och finns med i Carl Sandburg: DIKTER I URVAL, utgivna av Tidens Förlag 1934.

Glimma på, o sommarmåne.
Skina på grässtråna, på catalpans och ekens löv,
allt försilvrat i natt av ditt regn.
[...]


Dikten "Back Yard" har översatts också av Stig Sjödin och ingår i dikturvalet "Himlavalv av morgondagen", som utgavs av FIB:S LYRIKKLUBB 1958.

Stråla, O sommarmåne!
Försilvra gräsen, catalpan och eken.
Gör allt till silver i ditt regn i natt.
[...]

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: