lördag 7 maj 2016

Harry Martinson 112 år 6 maj 2016. Födelsedagen högtidlighålls av Harry Martinson-sällskapet


I samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid, som alltid är förlagd till helgen närmast Harry Martinsons födelsedag den 6 maj, har styrelsen ett sammanträde och i år sammanföll detta med födelsedagen.Ordföranden Åke Widfeldt läste, sin goda vana trogen vid styrelsemöte, en Harry Martinson-text som hyllning. Detta styrelsemöte skulle bli det sista med Åke Widfeldt som ordförande, eftersom han avböjt omval, efter mycket väl fullgjorda tio år som ordförande i Harry Martinson-sällskapet. Varmt tacksamma ord uttalades till honom och Lena Havland-Erlandson överlämnade blomma för fred till honom och apostroferade därmed hans engagemang i fredsfrågor, varmt inspirerad av Harry Martinson. Vidare avtackning och hyllning av avgående ordförande Åke Widfeldt skulle ske i Harry Martinson-sällskapets årsmöte. 


Ing-Mari och Bengt BejmarHarry Martinson-sällskapets hedersmedlemmar, svarade som vanligt för varmt välkomnande värdskap och god förtäring i Jämshög Författarmuseum. 
Varmt tack än en gång för Ert goda arbete!

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: