söndag 1 maj 2016

2016 är det 350 år sedan häxjakten fick sin början på Åland


Åland Post har intressant frimärksutgivning med spegling av historia, natur, samhälle och kultur. Med anledning av att det 2016 är 350 år sedan häxjakten fick sin början på Åland, utgav Åland Post april 2016 ett frimärke Åland-Europa i storlek 35x35 mm av konstnär Juha Pykäläinen, med tryckmetod 5-färgsoffset.

Den åländska författaren och poeten Carina Karlsson, som år 2011 tilldelades Harry Martinson-sällskapets Klockrikestipendium, debuterade år 1996 med diktsamlingen Lisbeta, Per Skarpt hustru, som utgår från en häxprocess i Sund på Åland år 1666. Bland dikterna finns medtagna de historiska domstolsprotokollen från rättegången.

"Hwad hjelper då, seen j märcke, så gifwer 
jagh migh til leeks förr än jagh låther plåga 
mig mer"

"Extraordinarie tingzransakning och doom hållen 
och afsagd öfwer een trulldoms saak å Finströms 
sokns tingzställe uthi Emkarby länsmansgård d. 5
Aprilis a:o 1666,"

"Sententia.
... meerbemälte huusquinna Karin, Sigfridh 
Erikzsons i Emkarby, skall...ifrån lijfwet til
dödhen blifwa rättadh med yxe och hennes krop 

sedhan å båhle brännas."I det här huset
högt ovanför vattnet
har tolvmännen
och människorna samlats
För min skull
För min doms skull
De kräver svar
Jag vet inte de rätta svaren
De flätar mjärdar
av sina frågor
~
De har tagit sej
ifrån mej
~
De vill inte röra vid mej
Så de knuffar mej
Hårda händer
och hårda röster
De upprepar sina
gröftande frågor
Hackar sönder mina tankar
~
Inte
Jag har inte
Aldrig flugit
Önskat att
som örnarna
Aldrig
~
Ni skuldfria
som slet av mej
allt
Nu bär jag varje skuld
mot domen
och fryser svårt
på vägen
~
De har tagit mej
ifrån mej
~
Jag är Lisbeta
Jag fanns i en kropp
och i ett liv
Nu har ni tagit mej
ifrån mej
Ni ropar tacksägelser
mot himlen
Dem sticker stjärnorna hål på
och jag faller
som regn
~
Se! Se!
Ett vitt ljus
i mörkret
Se! O, se!
~
Hon som alltid
visar vägen hem
Hon som skyddar mot
rädslan för det okända
~
Hon har kommit
för att möta en dotter
Ur svartheten
leder röllekan
Jag andas henne
Jag blir glädje

Vatten
Kropp
Vind

Kropp
Aska
Vind

Aska
Vatten
Liv

Hon har kommit nu

(Carina Karlsson)

Det förlag som var tänkt att ge ut diktberättelsen Lisbeta, Per Skarps hustru ville inte att de autentiska domstolsprotokollen skulle vara med mellan dikterna av Carina Karlsson, varför boken gavs ut på eget förlag, med understöd av Ålands landskapsstyrelse och Ålands Kulturfond. Lisbeta, Per Skarps hustru reser svåra frågor, som bara de historiska dokumenten kan verifiera och de fördjupar skakande sanningar om orättfärdiga mänskliga verkligheter och andligt mörker. ”Människan består av sina perspektiv” skriver Harry Martinson i Vägen till Klockrike. ”Den gruvliga vidskepelsens saga” som Bolle hörde berättas för sig känns igen:   

”Världen är svår att leva uti.
Det vetom vi.
Men hur det skall gå
när domen skall stå.
Det veta ej vi.”

Lisbeta, Per Skarps hustru påminner om Poeten Sylvia Plaths dikt Häxbål ur
diktsamlingen The Colossus i tolkning av Siv Arb (Bokförlaget Trevi, 1975).

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: