lördag 7 maj 2016

Kulturkväll i Fornebodastugan Harry Martinsons födelsedag den 6 majFornebodastugan vid Kyrkhult är ett av Blekinges byggnadsminnen, som år 1995 byggnadsminnesförklarades. Länsstyrelsen i Blekinge län har i december 2015 utgivit en vägvisare till Blekinges byggnadsminnen, med Ingemar Lönnbom/Lönnbom media som redaktör och huvudfotograf, samt ytterligare några fotografer. Denna värdefulla publikation med 146 sidor, fick alla deltagare som gåva i samband med Harry Martinson-sällskapets vårfest i Fornebodastugan på Harry Martinsons 112-årsdag den 6 maj 2016.


Harry Martinson-sällskapets ordförande Åke Widfeldt läste ur Harry Martinsons Vägen ut om Söndagsutflykt till Konungshults brunnsort = Kyrkhult med Tulseboda brunn. Herr Eskilsson (Elof Nilsson) på Ekevik bjöd på detta avbrott med fjädervagn i slutet av maj, två skjutsar och vagnarna hade de lövat med vårens fina grönska. Åke Widfeldt menade att kanske detta var den lyckligaste dagen i Martins barndom, då han lyfts ur den annars så gråa vardagen. 

Färden till Kungshult

O, vår färd under himmelens valv
i barndomens limonadsöndag:
vår väg genom grönska och sommar på lövade vagnen Teodor.
Livets fröjder låg däri så sant som
en gren kan visa prov på all världslindens löv.
[...]

HARRY MARTINSON: Ur Nomad

Johnny Karlsson känner väl Fornebodastugan
Här bodde en tid tidigare ordföranden i 
Harry Martinson-sällskapet
Ingegerd Bodner Granberg 

Elisabeth Jonsson arbetar i den stiftelse
som äger Fornebodastugan och informerar
om stora planer hos Fornebodastiftelsen

Konstnär Annika Ekdahl, kyrkhult
berättar om sitt konstnärskap och om 
sin fascinerande gobelängtillverkning

Definitely Gold

Annika Ekdahl och Marianne Westholm


Majvor Alvemalm vid dignande matbord
Hans Jonsson har lagat det mesta av den 
utomordentligt välsmakande maten

Bland kulturkvällens gäster fanns
Klockrikestipendiaten år 2015
Chen Maiping
 陳邁平
Han har just blivit klar med sin
översättning till kinesiska av
Harry Martinsons Nässlorna blomma


Rune LiljenrudInga kommentarer: