onsdag 16 december 2015

TOMAS TRANSTRÖMER: I arbetets utkanter



Nobelpristagaren år 2011 Tomas Tranströmer låter oss i boken TOMAS TRANSTRÖMER: I arbetets utkanter (2015) med Magnus Halldin som redaktör och Nina Ulmaja som formgivare, ta del av litterärt högintressant i "ett av litteraturens mest intressanta skafferier".  Det är redaktören Magnus Halldin som i bokens förord använder denna benämning på författarens arkiv. "Här förvaras dagböcker, manuskript, brev, fotografier och tidningsklipp - ett rikt material som speglar ett liv i det skrivna ordets tjänst".

   Det mesta i urvalet är gjort och sanktionerat av Tomas Tranströmer, som intresserat följde bokens framväxt, men som aldrig hann se arbetet fullbordat. 

Forskarassistent Jon Viklund, Uppsala universitet talade vid Harry Martinson-sällskapets årshögtid den 5 maj 2012 på Jämshögs folkhögskola om att Harry Martinson publicerade dikter i olika sammanhang, ändrade dikter, också andra texter och fortsatte att ändra även sedan en bok utkommit av trycket. Denna process är intressant att följa, men detta förutsätter att arkiven är öppna för studier och analyser av "nomadiska verk".

Jon Viklund har i  Samlaren, 2008 en artikel om "Modernism i rörelse  - Harry Martinson och den poetiska processen". Den handlar om "textens instabilitet". Texterna är ett slags processer, snarare än färdiga produkter. Den dikt vi läser har kanske föregångare, har förändrats och kanske bytt mening. Möjligen vore det en uppgift för Sällskapet att lyfta fram och redovisa Harry Martinsons dikter som processer, publicera manuskript och olika processer av samma dikt.

Boken TOMAS TRANSTRÖMER: I arbetets utkanter kan ses som direkt svar på det som efterlystes och beskrevs vid Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Jämshög 2012: "Texterna är ett slags processer, snarare än färdiga produkter."

Kanske är det just detta som är mest intressant i boken TOMAS TRANSTRÖMER: I arbetets utkanter, där vi bl.a får följa utkast och varianter av några olika dikter. Tomas Tranströmers arbete relateras till många författare, Harry Martinson m.fl, m.fl. 

Tomas Tranströmer fortsätter det som i Nobelprismotiveringen bl.a uttrycks med att han
 "ger oss ny tillgång till det verkliga".

                                                                            Rune Liljenrud
  

Inga kommentarer: