måndag 21 december 2015

Saljesällskapets årsbok 2015 gör upplevelsen av Sven Edvin Salje som författare ännu mera komplettSalje och resor är temat för Saljesällskapets årsbok 2015. Det handlar inte om resor väldigt långväga, men om resor gjorda med öppet och reflekterande sinne.

Med lastbil genom Centraleuropa
   I novellen "Med lastbil genom Centraleuropa" röjer Sven Edvin Salje att han från en resa längs Neckardalen som han gjorde 1961, har gömt scener som han använder i romanen "Genom lindens krona" (1987). "I jämnt 25 år hade jag i minnenas framkallningsrum, haft bilderna levande inom mig", skriver Salje. Bl.a i beskrivningen av "den 37 mil långa floden Neckar i ett landskap som tillkommit likt en gudagåva åt ett folk som haft att njuta av naturens skönhet", visar Sven Edvin Salje sin gåva som en mycket god och reflekterande naturskildrare. I novellen "Med lastbil genom Centraleuropa" skriver Salje:

   "När man ser dessa båtar och pråmar på färd i olika riktningar, får man en känsla av mänsklighetens gemenskap med naturen. Tidevarvens skyar speglar sig i både strömmar och stiltje. Jag satt där tyst och gripen bredvid mannen vid ratten. Mitt i denna slösande rikedom av blomning och grönska trängde sig historiens obevekliga allvar in. Krig och nödår, pest och lidande. Kriser av religiösa vågor som lyft, renat och plågat människorna. Flyende skaror och högt däruppe på de otroligt branta hällningarna slott och borgar från medeltiden, så höga att dess tinnar tycks riva sönder sommardagens blåa himlakupa."

Ursprungsbotten
   Också i novellen "Sommarsöndag" visar Sven Edvin Salje sig som god naturskildrare, när han tillsammans med en vän reser för att se "Landskap, Bygd och Ursprungsbotten". Kör sakta! Här finns så mycket att se och att meditera över:
"Vi åkte förbi den stora byggnad, som en gång kallats Jämshögs fattighus. Nu heter detta hem Ekdungen. Därinne delade en gång en pojke rum med en trött åldring. Här blommade nässlorna i en barnasjäl, som sedan skulle växa ut till ande hos en stor diktare. Utan denna trånga och svåra inkörsport till livet hade med all säkerhet Harry Martinson i dag inte räknats till De aderton. Livet tar oftast med ena handen och ger med den andra."

Fragment av färd
   I novellerna "Fragment av färd" och "Natt på Nilen" får läsaren sakkunnig och meditativt berikande guidning vid historiska, kulturella och heliga platser. Häri röjer Sven Edvin Salje sin breda kulturkunskap och goda bibelkännedom. Varje resenär till dessa länder har god nytta av att före resa dit läsa vad Salje skriver och att efter hemkomst, med hans texter meditera över vad man själv upplevt där.

Människoskildring
   I Sven Edvin Saljes omfattande författarskap finns människoskildringar som etsar sig fast i minnet, därför att de är skrivna med så djup empati och god människokunskap. I Saljesällskapets årsbok 2015 möter oss ytterligare, i novellerna "Resklar" (tidigare opublicerad) och i "Reskamraten", några människor som är så starkt skildrade och med sådan värme, att man ville önska att själv ha fått möta dem, och lära av dem. "Man reser inte ifrån sej själv", men "en äkta människa bland en hel del uppstyltade, kverulerande" kan genom att under en resa få berätta sitt livsöde och bli lyssnad till, visa andra på förtröstan i livet, hur svårt det än är.

Sven Edvin Salje en god lyssnare
   Årsbokens sista novell "Reskamraten" slutar med existentiella tankar i juletid. En ensam främling Gottfrid, "med håret vitt som en måsvinge", får tala ut med Sven Edvin Salje, som han på grund av rumsbrist får dela hotellrum med under en gemensam resa.
Salje är en god lyssnare!

Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: