måndag 14 december 2015

CIKADA-PRISET tilldelas en östasiatisk poet, som "i sin diktning värnar om livets okränkbarhet"För första gång sedan priset instiftades år 2004 i samband med 100-årsminnet av Harry Martinsons födelse, får år 2015 en vietnamesisk författare CIKADA-PRISET, Ý Nhi, (f. 1944), "för att hon i sin diktning har värnat om livets okränkbarhet". Tidigare år har priset gått till författare från Japan, Korea och Kina.


Bokförlaget Tranan har gett ut antologin Till: igår - Tolv vietnamesiska poeter (2009), som har tagit med åtta dikter av Ý Nhi. 
Bland hennes verk är - endast verktitlar översatta!
Längtande hjärta (1974)
Kom till floden (1978)
Stickande kvinna (1985)
Snöregn (1991)
Trädgård (1998)
Ansikten (2008).

Erik Bergqvist har för antologin översatt bl.a dikten Längtan, varur här återges några strofer:

Längtan

Att ge sig av
likt en båt som i gryningen kastar loss
medan vågor vidrör sandrevet till avsked

likt ett grönt löv som slits från en gren
och lämnar bara ett litet sår

likt en djuplila orkidé
undan för undan bleknar den och
sluter sig en dag som en kokong.

Att ge sig av
som en skinande kinesisk vas på en starkt upplyst hylla

börjar spricka


[...]

Översättning

Erik Bergqvist har i antologin översatt och bearbetat ett värdefullt Förord av poeten Hoàng Húng, varav framgår att de verk som finns i antologin har "tyngdpunkt på poesi som hellre än att skriva om specifika politiska ämnen, orienterar sig mot den personliga sfären, mot individens grodperspektiv på den moderna historien, mot minnet av det förlorade och mot det förbiflimrande nuet". Naturen syns viktig för alla som ingår i antologin. I Förord visas på svårigheterna med att översätta. Ofta krävs ett team och ändå menar man, "att överföra vietnamesiska litterära texter till västligt språk är nästan omöjligt". 

Vietnamesiskt ordspråk

Ett vietnamesiskt ordspråk röjer kanske något om hur tolkningar lyckas:

"Om du har en blomma - njut blomman. 

Om du har en blomknopp - njut blomknoppen".Harry Martinsons intresse för östasiatisk kultur

CIKADA-PRISET motiveras av Harry Martinsons intresse för östasiatisk kultur och i hans diktning finns mycket sådant som relaterar till det som det vietnamesiska ordspråket visar till, såsom i lärodikten
"Li Ti's råd" ur Gräsen i Thule

Äger du tvenne slantar, sade Li Ti på en resa,
köp då ett bröd och en blomma.
Brödet är till för din föda.
Blomman du köper betyder
att livet är värt att leva.CIKADA-PRISET's namn 


CIKADA-PRISET har sitt namn från Harry Martinsons diktsamling Cikada (1953) som avslutas med "Sången om Doris och Mima", som med sina 29 sånger inleder Aniara (1956) där de förskräckande följderna av atombomberna över Japan starkt betonas.

Sista strofen i Harry Martinsons dikt CIKADA talar om "vår sista längtan". Denna längtan har årets vietnamesiska mottagare av CIKADA-PRISET Ý Nhi, gemensam med Harry Martinson och hennes dikt Längtan är den dikt som får inleda antologin Till: igår Tolv vietnamesiska poeter.

CIKADA-PRISET 2015 aktualiserar för en internationell läsekrets två författare, Harry Martinson och Ý Nhi, "som i sin diktning värnar om livets okränkbarhet".

[...]

Men till vår död i ovisst kval 
bland tidens mastodonter
och till vår död på våldets fält
vid pansarsprängda fronter
skall het vår sista längtan gå
till dessa timmar glada
då vi förminskade och små
lekt fjäril och cikada.

HARRY MARTINSON: Ur Cikada

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: