torsdag 10 december 2015

Agneta Pleijel: "Mitt liv räcker inte till för att bli färdig med Martinson"


Harry Martinsons Nobelprisdiplom
Konstnär Gunnar Brusewitz 

Idag den 10 december 2015 Nobeldagen, är det 41 år sedan Harry Martinson ur konungens hand mottog 1974 års Nobelpris i litteratur "... för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos". Han delade Nobelpriset med Eyvind Johnson "... för en i länder och tider vittskådande berättarkonst i frihetens tjänst".

Bland minnena av den stora Nobelhögtiden 1974 är också glädjen över att då även 1970 års Nobelpristagare i litteratur Alexander Solsjenitsyn "... för den etiska kraft varmed han fullföljt den ryska litteraturens omistliga traditioner", efter fyra års väntan, personligen  kunde mottaga sitt Nobelpris vid den stora nobelfesten 10 december 1974.

Idag på Nobeldagen 2015 får vi glädjas med årets Nobelpristagare i litteratur, den vitryska författaren Svetlana Aleksijevitj "... för hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid".

Svenska Akademiens ständige sekreterare Sara Danius, nämnde i samband med tillkännagivandet av 2015 års Nobelpris i litteratur till Svetlana Aleksijevitj, som ju är en stor kritiker av regimerna i Vitryssland och Ryssland, att "det är inget politiskt pris. Man kan få Nobelpriset trots sina politiska åsikter, men inte för sina politiska åsikter."

Verner von Heidenstam som erhöll 1916 års Nobelpris i litteratur "... såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannnen för ett nytt skede i vår vinterhet", skrev dikten "Gustaf Frödings jordafärd" till sin skaldebroders begravning år 1911.

Bort gå de,
stumma skrida de
en efter en till skuggornas värld.


Detta gäller också Nobelpristagare i litteratur. Det första Nobelpriset tilldelades Sully Prudhomme, Frankrike år 1901. Han avled 1907. Hur mycket läst är han idag, Nobelprisprismotiveringen till trots? "... som erkännande särskilt av hans utmärkta, jämväl under senare år ådagalagda förtjänster som författare och särskilt av hans om hög idealitet, konstnärlig fulländning samt sällspord förening av hjärtats och snillets egenskaper vittnande diktning".

Det kan vara intressant att på Nobeldagen inventera det egna förrådet av kända och lästa Nobelpristagare. Göran Häggs bok "1001 böcker som du måste läsa innan du dör" kan ge värdefull hjälp.

En glädje idag på Nobeldagen är att Nobelpristagaren 1974 Harry Martinsons diktning lever starkt och att det som ofta sagts och sägs om honom, att han var långt före sin tid, stämmer. Klockrikestipendiet 2015 till Harry Martinsons minne, har tilldelats Maiping Chen för hans nyligen utgivna översättning till kinesiska av Harry Martinsons "Aniara" (1956) och Harry Martinsons "Nässlorna blomma" (1935), som alltså utkom i Sverige för 80 år sedan, och i år har utkommit i ännu en ny upplaga, är just nu på väg att ges ut i Kina, också denna i översättning av Maiping Chen.

Agneta Pleijel har så rätt i sin Månadens Martinson (maj 2007) och som nu även finns i Harry Martinson-sällskapets årsbok 2015 Månader med Harry Martinson:
"Mitt liv räcker inte till för att bli färdig med Martinson."
Sveriges åtta Nobelpristagare i litteratur - hittills:

1909 Selma Lagerlöf "... på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning".

1916 Vener von Heidenstam "... såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannnen för ett nytt skede i vår vinterhet".

1931 Erik Axel Karlfeldt (postumt) "Erik Axel Karlfeldt diktning".

1951 Pär Lagerkvist "... för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, varmed han i sin diktning söker svar på människans eviga frågor".

1966 Nelly Sachs "... för hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde". (Nobelpriset delat med Shmuel Yosef Agnon, Israel)

1974 Eyvind Johnson "... för en i länder och tider vittskådande berättarkonst i frihetens tjänst" och Harry Martinson "... för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos".

2011 Tomas Tranströmer "... för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga".


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: