fredag 12 december 2014

Tredje bloggfrågan i Helgens litterära tävling 2014


 LITTERÄRA BLOGGFRÅGOR
 presenteras under de fyra adventsveckorna; 
en fråga per vecka. Rätta svaren publiceras före Nyår.
 Frågorna handlar i år om d r a m a t i k !  
Välkommen att svara allteftersom adventsljusen tänds!

*   *   *   *  3.  SVARA PÅ HELGENS TREDJE BLOGGFRÅGA!

Vem är författaren?
Ur vilken pjäs är texten hämtad?Utdrag ur . . .

[…]

SHI MO

Vår tro är skrämd och utan tillförsikt.


NUNNAN PEI

O huru lyckligt leva vi,
förutan hat bland hatande.
I denna hatuppfyllda värld
vårt liv från hat förlossat är.


ANDRA NUNNAN

O huru lyckligt leva vi
förnöjda bland de giriga.
I denna girighetens värld
vårt liv förnöjt och stilla är.


TREDJE NUNNAN

O huru lyckligt leva vi
som äga jämnt upp ingenting.
Ack mättade av munterhet
som ljusa gudar skina vi.


NUNNAN PEI

Trishna, så är namnet på den livstörst
som driver alla levande att dricka
omåttligt av de falska, salta vågor
varpå de flyta: nöjen, ärelystnad,
lov, rykte, rikedom och härskarmakt
och läcker spis och praktfull klädedräkt,
palatser, stolthet över gamla anor
och levnadslustan, fikandet att leva
och alla synder som från denna lusta
härflyta, några ljuva, andra bittra.
Så levnadstörsten släcker sig med drycker
som bara öka denna livstörst. Trishna.

Från Trishna, denna livsnöd, vänd dig nu
och lyd med glättigt mod den sanna sutran
och möt förföljelsen och friden lika.
Möt glad med orädd håg förföljelse.
Följ Buddas lykta glad, och se Nirvana.

[…]

SHI MO

Vi saknar övning i ande. Den gudsbild vi mest betraktat är
vår egen kropp i höga speglar. Nu är drömmen slut. Huset
Tang är förbi och vi har vaknat för att dö.

LAI

Lärarinna Shi Mo. Ännu en fråga innan jag räcker dig
dödsrökelsen. Varför trotsade du kejsarinnans vilja.

SHI MO

Emedan hon missbrukade lydnadens ande.


R I D Å

Sänd Ditt svar (3) till 

runeliljenrud@hotmail.com

Första rätt svar belönas med en bok

God helgläsning!

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: