måndag 29 december 2014

TACK FÖR ÅR SOM GÅTT! GOTT NYTT ÅR 2015! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HARRY MARTINSON: Gammal gärdsgårdsorm av gråsten utåt heden./ Enar i blåst och kattfotshällar./ Måsar flyger upp från havet / skriar och vänder bland ljung. / Från vilket håll du än närmar dig / förblir du utanför denna mur. / Här levde en tid som en gång var din. / Havet hör du spela, men inte med samma vågor. / Vinden hör du gå, men inte från samma hav. / Ändå fördröjer du dig längre här / än på någon annan plats i världen. / Den kretsens slutenhet / låter sig inte förneka."
HARRY MARTINSON: Muren
Ur Nio dikter. BLM 1980, nr 2 s. 86

Dikten finns också, utan titel, som
Gammal gärdsgårdsorm av gråsten utåt heden

HARRY MARTINSON:
Ur De tusen dikternas bok (2004)Att se sitt eget liv som rösen av sten

Att se sitt eget liv som rösen av sten,
som fjäril och moln,
är människans sammansatta styrka.
Inlevelsen är hennes sanna väg.
Insikten hennes fjärran mål.


Träd växer upp och väntar i tusen år.
En fjärils ålder följer sommargräsens liv.
Molnets skönhet färdas fram
på himmelen sin visningsstund.
En timmas vind och det är borta.


Att resa med sin tanke i tid och rum
det är att låna sig en vingbredd,
utspänd över åren.
Inbillningshavets vingslag
över år som annars flyr
förvägrade.


HARRY MARTINSON:
Ur de tusen dikternas bok (1986)Ur moln som vårdat frostens vinterskattUr moln som vårdat frostens vinterskatt
nedfaller snön och sömmar mjukt i natt
sin vita tysta våd.
Det snöar lugnt kring lundens nakna träd
som famlar upp ur fridens pläd.
Allt spinnes in i undrens tråd.
Tyst väves dessa drömmar utanför
vår egen livsdröm, vi är inte med
när undret sker i tankens rena land.
Nu vandrar drömmarna som aldrig dö.
Idéer boende hos rymd och snö,
besöker tyst i natten livets strand.HARRY MARTINSON:
Ur De tusen dikternas bok (2004)
Kom låt oss vårda grunden för vårt liv

Kom låt oss vårda grunden för vårt liv.
Den gröna sfär vi fått att leva på
i universums lotterisystem.
När nästa lyckodragning kan bli av
med Vintergatans stora tombola
det vet vi inte och kan aldrig nå.
Ett vet vi ändå säkert redan nu:
vid nästa dragning
är vi inte med.

HARRY MARTINSON: 
Ur Doriderna (1980)


Tack för år som gått
Allt gott för kommande år tillönskas 
Harry Martinson-sällskapets bloggläsare

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: