måndag 29 december 2014

RÄTTA SVAR på Julens fyra litterära bloggfrågor: 1. Sven Edvin Salje: Korset på vinden ~ 2. Gustaf Hellström: Ung man gör visit ~ 3. Harry Martinson: Tre knivar från Wei ~ 4. Rabbe Enckell: Mordet på Kiron

Första bloggfrågan i Helgens litterära tävling 2014

1.   SVAR PÅ JULENS BLOGGFRÅGA
Vem är författaren?
Sven Edvin Salje (1914-1998)
Ur vilken pjäs är texten hämtad?
Korset på vinden (1946)

Sven Edvin Salje skrev två teaterpjäser
 Faddergåvan (1938)
Korset på vinden (1946)

Sven Edvin Salje var i sin ungdom "en mycket road och roande
amatörskådespelare", skriver Karl-Fredrik Björn i sin Salje-biografi
Ett par år efter att Saljes pjäs Korset på vinden skrevs, gjordes en teateruppsättning i Kyrkhult, den s.k. Kyrkhultuppsättningen, och femtio år senare gavs pjäsen på nytt av en amatörteatergrupp, med gott stöd av författaren själv såväl under repetitionerna som vid premiären den 27 februari 1998 på Jämshögs Medborgarhus. Det blev fyra kvällar på Tulseboda Brunn och en i Asarum, två föreställningar per kväll och varje gång fullsatt. 


2.  SVAR PÅ JULENS BLOGGFRÅGA
Vem är författaren?
Gustaf Hellström (1882-1953)
Ur vilken pjäs är texten hämtad?
Ung man gör visit - Komedi i tre akter (1950)


Vem är gossen, som ju är ett geni? Den frågan är aktuell genom Stellan Petreus, som Gustaf Hellström i sitt författarskap följer genom alla åldrar, genom mångskiftande levnadsöden och från land till land, med utgångspunkt från miljöer i hemmasvenska ungdomsåren i Kristianstad. 
Gustaf Hellström (1882-1953) hade på sin tid goda framgångar på Blancheteatern i Stockholm med sina komedier Han träffas inte här - Komedi i tre akter (1947), Hans portfölj - Komedi i tre akter(1949) och Ung man gör visit - Komedi i tre akter (1950)
Lennart Leopold, som tillhör Gustaf Hellström-sällskapets styrelse, har ägnat en stor del av Sällskapets medlemsblad nr 12 Våren 2007 åt Gustaf Hellström som dramatiker. Däri finns diverse samtida material och även en text om huvudpersonen i den ena pjäsen.
 
Om man klickar på länken nedan så bör medlemsbladet komma upp. Det är också möjligt  att klicka fram på sällskapets hemsida
3.   SVAR PÅ JULENS BLOGGFRÅGA
Vem är författaren?
Harry Martinson (1904-1978)
Ur vilken pjäs är texten hämtad?
Tre knivar från Wei (1964)


Ingegerd Bodner Granberg, tidigare ordförande i Harry Martinson-sällskapet, skriver i programbladet till Harry Martinsons Tre knivar från Wei, som i Ingmar Bergmans regi hade urpremiär på Dramaten 1964 och som under jubileumsåret 2004, då Harry Martinson skulle ha fyllt 100 år, åter gavs på Dramaten i regi av Staffan Valdemar Holm:
I HELA SEXTON år (1947-63) arbetade Harry Martinson med Tre knivar från Wei. Alla hans hugskott, uppslag och idéer som hade med Kina och stoffet att göra har snabbt skrivits ner på papper och funnits till hands. Martinson skrev på baksidan på brevpapper med monogram, prospekt, informationsblad eller annat. En del är noterat med den prydliga handstilen, annat är nerknackat på maskin.
Materialet kring dramat förvaras nu i fem kapslar i handskriftsarkivet på universitetsbiblioteket Carolina i Uppsala.
Dramaturgen Marc Matthiesen samtalar med professorn i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet Staffan Söderblom, inför premiären för Tre knivar från Wei på Dramaten 1964, om det kinesiska i Harry Martinsons författarskap. De två sista orden före slutridå i Tre knivar från Wei är ”lydnadens ande” och bl.a om lydnaden som ett huvudmotiv i pjäsen, handlar samtalet:
Lydnad är ett av huvudmotiven i Tre knivar från Wei. Hade det en speciell innebörd för Martinson och hans diktning?
Staffan Söderblom:
Då går vi in i en komplicerad frågeställning. Ett viktigt återkommande motiv hos Harry Martinson är olydnad. Luffarna i Vägen till Klockrike vägrar att gå med på samhällets barbariska krav. De är olydiga. En sorts ensamvarg-dissidenter som lever utanför samhället eftersom de inte förmår att underkasta sig det. Sedan finns det någonting som handlar om lydnad som är mycket viktigare. Men då är det inte fråga om underkastelse under maktens påbud. Det handlar om att lyda en sorts god möjlighet, ofta i opposition mot det krävande samhället. En sådan lydnad, och vad den kan vara för något, diskuterar luffarna hela tiden. Dom betyder någonting annat än makten, en sorts vishet, kanske rent av naturens lagar, som Martinson beskriver som ”mildare, möjligare och sannare än mänskorna”.


4.  SVAR PÅ JULENS BLOGGFRÅGA
Vem är författaren? 
Rabbe Enckell (1903-1974)

Ur vilken pjäs är texten hämtad?
Mordet på Kiron (Lyriskt drama 1954)


Mordet på Kiron: Slutstrof

Nej svårast härjar mänskan
liksom en sjukdom
utplånar allt närhelst hon finner
framgång kräver
död för andra
  
Jfr. Harry Martinson: Aniara Ur Sång 26

Det finnes skydd mot nästan allt som är
mot eld och skador genom storm och köld
ja, räkna upp vad slag som tänkas kan.
Men det finns inget skydd mot människan.

De bokdedikationer från Rabbe Enckell till Harry Martinson som finns i Harry Martinson-rummet på Olofströms Bibliotek är det lyriska dramat Mordet på Kiron (1954) samt Dikter 1923-1937, första delen i en planerad utgåva av Enckells Samlade dikter (1971).

Läs härom i Harry Martinson-sällskapets årsbok 2014
 "Till Harry från..." sid. 34-35
Bokdedikationer i Harry Martinsons bibliotek


Tack för visat intresse med rätta svar
 på alla de fyra litterära bloggfrågorna
Första rätt svar belönas med bokgåva!

Rune Liljenrud Inga kommentarer: