fredag 19 december 2014

Fjärde bloggfrågan i Helgens litterära tävling 2014 LITTERÄRA BLOGGFRÅGOR
 presenteras under de fyra adventsveckorna; 
en fråga per vecka. Rätta svaren publiceras före Nyår.
 Frågorna handlar i år om d r a m a t i k !  
Välkommen att svara allteftersom adventsljusen tänds!

*   *   *   *  4.  SVARA PÅ HELGENS FJÄRDE BLOGGFRÅGA!

Vem är författaren?
Ur vilken pjäs är texten hämtad?[...]


KÖR AV KENTAURERStrofDet är ej örn som rubbar

naturens ordning 
och ödelägger veka bon
där havsfågeln jämrar
vid vilsna ungars färd
hänslungade på upprörd böljaMotstrofDet är ej varg som river

värst bland boskap
vandrande som aftonskuggor
i tämjda flöden
utmed bergens sidaSlutstrofNej svårast härjar mänskan

liksom en sjukdom
utplånar allt närhelst hon finner
framgång kräver
död för andra
[...]
KÖR AV BÖNDERStrofAck svåra tider

helt visst nu stundar
ty i morgonkylan 
hundarna i oro kved
slitna som med arga slag
ur sömnens rede
och av jordskred yrde
ett väldigt moln ett dån sig spred
över nejden vida
MotstrofOch i fjärran skymtade

vilda anlopp av en hjord som löpte
jagad som av bränder utom synhåll
StrofSaturnus där du vilar

djupt i innandömen
skona oss för krig och farsot
allt elände
som de sänder
MotstrofAck, nu ser jag

en kentaur här ligger
skändligt dräpt
i skuggan av ditt vårdträd
Ve ve ett dråp som fyller
oss med fasa en dag som denna
StrofVad ont har timat

att så dina barn oss lämnar
åt vårt öde
Motstrofdå festlig yra oss församlat

att bereda dig Saturnus
allt det goda
du har rätt till
StrofSå låt oss lyfta

denna döda kropp
på sammankrupna skuldror
och bärga hans själ
undan vidriga vindar
MotstrofHos oss må han vila

ty du Saturnus
är fredens vän
R I D Å

Sänd Ditt svar (4) till 

runeliljenrud@hotmail.com

Första rätt svar belönas med en bok

God helgläsning!

Rune Liljenrud
Inga kommentarer: