tisdag 23 december 2014

HARRY MARTINSON: I DEN HELIGA NATTEN

Träsnideri: 
Ludwig Kircher Viechtwang, Austria


 

I den heliga natten

Jag sitter i stallet, i Betlehem,
sen galiléen är född.
Jag ser på den smutsiga halmen en
           mor
av mödor och sorg förödd

 
Jag ser en fader av Ingen stam

med hårda och hungrande drag,
och stormvinden sjunger i stallets
           knut:
ett barn är oss fött i dag.
 

Sen ser jag hur fadern av Ingen stam

- ett ändlöst ökenlands son -

upplyfter sitt huvud från smutsig gärd

och lyssnar till vindens dån.
 

Det är som han hörde en ton däri,
en ton varom ingen drömt -

en ökenvinds klagande sägenton -
och en sägen som alla glömt.
 

En sägen om blodfläckad ökenled,

en sägen om allom tid:
om Luxors tid och om Babylons tid,

om Herodes och Spartaki tid.
 


En sägen som täljer sig om igen,

vid var krubba i ökenland,
när hoppet har dött, när barnet är fött

i öster och västerland.
           _____
 
En sägen om födandets hopplöshet
och öknarnas ändlöshet.

En sägen om svärdets och penningens
och offrets treenighet;
om roffande hövitsmäns snikna spel
och konung Herodes svärd
som når dig var gång när som män-
           niskoson
du födes att frälsa en värld.

  
 
         *

Och fadern, och fadern av öknens 
           stam
han lägger sig åter ner.
Han svalkar med handen en febrig 
           kind

- i grubbel han mumlar och ber:

Vi vänta ej konungar, herre och gud!
Och icke din enfödde son.
Vi vänta ett folk ifrån ökenland!

Vi vänta en stormtids dån.
 
*  *  *  *  *  *  * 
HARRY  MARTINSON
För Brands Jul 1929, nr. 48 Julnr.
 
 
                                                                            
God Jul önskas alla

Harry Martinson-sällskapets bloggläsare


                                                                         Rune Liljenrud
  

Inga kommentarer: