måndag 28 maj 2012

Harry Martinsons Gata och Moa Martinsons Torg vid Hornsbergs Strand, Kungsholmen i Stockholm

                                   

                                                 Drömstaden
Drömstaden ser helt annorlunda ut än vad ritningarna utvisar.
Som nu denna bro. Så lätt och så lite kostsam.
Den är gjord av morgondimmor och aftondimmor bemålade
                                                 med sol.
Husen är av drömt material, solbjälkar. I drömköken behöver
                                                 ni bara drömma.
Trafiken ombesörjes av väldiga såpbubblor som brister vid
                                                 framkomsten,
ingen skada skedd.
Det uppstår alltid nya.
Gatorna är vatten. Kristallklart. Och människorna kan konsten
att gå på vatten. Deras gång är dessutom vackrare på vatten,
varje kvinnas rörelser ljuvliga, en dagdrömmares säkra och
                                                 svävande gång.
I drömköket tickar drömklockan.
Staden har inga fasta delar, inga skruvar, inga besvärliga rör,
inga ledningar, ingen disk. Ni kan bara sitta och låta staden gå.

HARRY MARTINSON: Ur Dikter om ljus och mörker


I Stockholm antog stadens politiker redan år 1963 "Enprocentsregeln", som anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. 

Moa Martinsons Torg invigdes av Finansborgarrådet Sten Nordin den 24 maj 2012, som en del i ett stadsutvecklingsområde på Kungsholmen, och är en av flera platser med författarnamn, bl a Harry Martinson, Eyvind Johnson, Pär Lagerkvist och Nelly Sachs.

 

Lina Nordenström har med "Från bok till sten" som verkstitel, konstnärligt gestaltat torget, granitplattor med textfragment ur Moa Martinsons böcker och skulpturer av bokstäverna i författarinnans namn, Moa Martinson.
Typsnittet är Berling antikva, som arbetades fram på 1940-talet som det första svenska typsnittet.

En berså med sittbänkar och en större ek ger skugga och vindskydd. Framför eken skedde invigningen av Moa Martinsons Torg och där talade bl a Professor Ebba Witt-Brattström från Sällskapet Moas vänner.
Hon avslutade med ett citat av Moa Martinson och menade att det nya torget skall bli en Moas barrikad:

"Bäst passar jag att tala från barrikaden. Då blir jag hörd därför att där vet jag vad jag skall säga." 


Ekens minne
Riksvägen med milstenen rakt under mina grenar.
Men helst kommer hon i minne.
Hon den vackra på stigen.
Hon kom varje sekel alltid någon gång.
Var ibland borta och sov djupt neri jorden
men uppstod igen så snarlik att det åter var hon.
Det måtte ha skett inne i byn
att hon vaknade upp på nytt.
Hon måste ha gått tillbaka dit under jorden.
Så segrade hon alltid.
Min krona susar om henne.
I sju sekler har jag känt henne nu.
Det är ändå som i våras.

HARRY MARTINSON: Ur Vagnen


Harry Martinsons Gata ~ kv. Lycksaligheten


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: