tisdag 12 juni 2012

NÄSSELFROSSA 2008 Tema: På gränsen


NÄSSELFROSSA 2008 Tema: På gränsen
"Med temat På gränsen berättar vi vår historia som för mer än 350 år sedan låg på gränsen mellan Danmark och Sverige. Vad ligger på gränsen idag? Undersök och lär!"
Ur programförord till NÄSSELFROSSA 2008
 Patrik Sjöstedt Kultur- och Fritidsnämnden 


 
"Jag tror att likheten med den danska naturen här betyder en hel del. Jag minns en illustration till sagan Elddonet. Den föreställer episoden med soldaten, gumman och det ihåliga trädet. Detta träd fann jag genast vara likt en gammal knotig och ihålig ek som växte på vägen till Näbbeboda."
HARRY MARTINSON: Ur Bygd och natur 1946, nr 2

"... då världens gräns på jorden sammanföll
med sockengränsen och där varje by
satt fången i sig själv bak elva stättor
och femton landsvägsgrindar eller vändkors.
En milsdjup granskog stängde runt omkring."
HARRY MARTINSON: Ur Vildgåsresan,
Prolog till Selma Lagerlöfjubileet 1958
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: