lördag 30 juni 2012

Månadens Martinson ~ Juli 2012 ~ ~ ~ av Disa Lundgren~~~~~~~~~~~

När daggen fallit
började snigeln sin färd
iklädd katrinplommonsrock och med lyssnande horn.
Han tog sig flitigt vägen lång
hän mot gläntan av ormbunk.
Men lugnade sig vid varannan aln
och vilade stilla.
Nu kom den högre världen
stojande hemåt från dansen.
Snigeln krympte sig då
och låg svart och förminskad i tuvan.
Jorden skälvde länge och tungt
och natten blev sen.
När ängsmarken slutat att darra
var morgonen kommen.


Kommentar:

Stilla sommarkväll, alldeles stilla längst där nere på marken, där snigeln i sin vackra katrin-plommonsrock i stillhet och frid glider fram över marken ostörd, helt i sin egen takt, utan brådska, men ändå mot ett mål. I snigelvärlden finns det tid att ta en vilopaus då och då "vid varannan aln". För en snigel skapades ingen brådska, den stilla sommarkvällen är en perfekt inramning för en eftertänksam skogssnigel på väg mot ett för sniglar avlägset mål, kanske kvällen till ära klädd i sin helgdagsrock.

Men så bryts stillheten. "Den högre världen" bullrar in och river sönder snigelns stilla värld, ungdomar på väg hem från sommardansen - kanske rusiga inte bara av sin ungdom - stojar fram i snigelns värld. Den räddar sig in i en tuva, drar ihop sig och ligger som en svart klump i väntan på tystnad och stillhet - men därav blir inget mer denna natt. Så slutade den katrinplommonfärgade snigelns upptäcktsfärd - och det vart morgon!!

Åter låter Harry Martinson i denna till synes enkla dikt den "nedre världen" med dess försvarslösa invånare rätt hårdhänt - i detta fall rätt högljutt! - möta den "högre världen", dvs människans ofta aningslösa framfart i naturen..

Den svarta skogssnigeln beskrivs inte alltid hos Martinson som här klädd i sin katrinplommon-färgade (helgdags)rock. I ett par andra dikter - också i samlingen Tuvor - används ord som "blanksmord", vilket ger en kväljande påminnelse om att man förr använde levande sniglar som smörja på vagnshjul, och "kistsvart", som för tanken långt bort från den finklädde snigeln på kvällsutflykt en stilla sommarkväll.

Dikten ur Tuvor

Disa Lundgren

Inga kommentarer: