måndag 9 juli 2012

Hagstaddagen 8 juli - Maria Wine 100-år


Artur Lundkvist & Maria Wines Stiftelse inbjöd till firande av Marie Wines 100-årsdag söndagen den 8 juli 2012 (Hagstaddagen) på Artur Lundkvistgården i Hagstad, Oderljunga, Perstorps kommun.

Maria Wine föddes i Köpenhamn den 8 juli 1912 med namnet Karla Petersen, som hon senare ändrade och antog sitt andranamn Maria och sin mors släktnamn Wine.

Under vårdekens skugga fick de många deltagarna denna soliga och varma Hagstaddag uppleva ett omfattande och rikt program, bl a detta:

Irene Book, lärare i Paris och nu under juli månad stipendiat i Artur Lundkvists födelsegård, framförde tillsammans med sin pianist Kaj Sundblom ett antal tonsatta dikter av Maria Wine.

Rita Hovne Dahlberg, under maj månad stipendiat i Artur Lundkvists födelsegård, framförde delar av en monolog - ett skådespel "Mitten av Karlavägen" som hon författat och som under november månad kommer att framföras i Solna i samband med firande där av Maria Wine 100 år.I utställningen på Hagstad möter bl a 5 unga ~ erik asklund, josef kjellgren, artur lundkvist, harry martinson och gustav sandgren (som år 1929 alla skrev sina namn med små bokstäver)


Reportage från jordbävningen Agadir, som Artur Lundkvist och Maria Wine upplevde tjugonionde februari, skottdagen 1960 visar till diktsvikten AGADIR (1961) 


Maria Wines favoritblomma var blåklockan, som prydde hennes 100-årsdag och vackert avtecknades  emot den gamla vårdeken på Hagstad, som maken Artur Lundkvist skriver om i diktsamlingen Fotspår i vattnet:

(Texten finns på en tavla vid vårdträdet) 

Eken

mansträd, Han
grubblare, kämpe,
beredd att bli gammal och enstöring,
gudaträd och galgträd, älskat av korpar,
med löven midsommarsena, skurna i grönt läder,
aldrig grönskande nog att dölja sina knotiga lemmar,
träd med knytnävar,
träd som kräver sin scen,
väljer landskapets utsiktspunkter, kullar krön,
vägkors,
vill avteckna sig mot fri rymd, i samspel med moln,
och solnedgångar,
stormbrottare och nötta armhålor,
stundom invalid, liksom återkommen från krig,
bestående stam som frestar till inskrifter,
rymmer ständigt något av likkista, en svartnad eller
rödaktig hålgång,
kämpar in i det sista med några få löv
och utgör ofälld efter döden en vacker ruin,
ärrig som visdomen.


Från utställningen på Hagstad med Maria Wine, blåklockor och dikten Titellek från diktsamlingen Utan längtan - inget liv "Vinden ur mörkret öppnade poesins port för mig"


Medan eftermiddagssolen lyste genom vårdeken på Hagstad och därmed vid kaffeminglet förstärkte 100-årsminnet av Maria Wine, dröjde sig de sista raderna kvar som juli månads stipendiat på Hagstad, Irene Book avslutande sjungit till Kaj Sundbloms musik:

MARIA WINE: ur Lövsus i moll

Första raden: Jag sover utan att sova jag bor i din ensamhet med min ensamhet Ett är sant att två tillsammans är och förblir en-plus-en men också att detta plus aldrig kan bli ett minus
Avslutande raden: Jag seglar på en sömnig flod Min kropp är min båt Små vågor vaggar mig Himlen är ett porträtt av dig Jag vilar med korslagda armar Jag vilar i frid.
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: