söndag 18 december 2011

Havet är stort, evigt och stort –


Krigsseglarnas minnesmärke, en skulptur i järn och trä av Lars Kleen, placerad på Stenpiren i Göteborg, inte långt från GöteborgsOperan. Det krigsseglande sjöfolket befann sig under ofärdsåren mitt i kriget. Många sjömän fick betala med sina liv. På en granitplatta vid skulpturen står texten:


Sverige tackar sitt sjöfolk
för dess insats
under ofärdsåren
1939 – 1945

Havet är stort, evigt och stort –

Harry Martinson


Diktcitatet är ur NOMAD: Sjöman talat till kapduvor


Duva. Columba - columba kap!
duvor i vita skyar;
stoft av monsuner från Saipang och Yap
segla kring kaffrernas byar.
Kapduvor två, kapduvor tre,
kapduvor för och akter;
komma att slutas till Goda hopps
ändlösa albatrossjakter.

Duva. Columba - columba kap,
håll dig till kaffrernas länder!
Följer du tradernas hemlösa folk
aldrig nå´t gott dig händer.
Havet är stort, evigt och stort -
traderna äro blott linjer
dragna från granarnas nordanskog
till sydhavens palmer och pinjer.

Duva. Columba - columba kap!
stanna i taffelbergsstaden!
Gläds att du icke föddes att gå
ostasiatiska traden!
Havet är stort, evigt och stort -
traderna äro blott linjer
dragna för bröds skull från granarnas land
tillo sydhavens palmer och pinjer.

HARRY MARTINSON: Sjöman talar till kapduvor
Ur Nomad, 1943


Med goda Jul-önskningar till allt sjöfolk!

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: