måndag 4 mars 2013

Jag dröjer gärna vid det kära minnet av denna kvinna som tog del i allt /Nobby/ Ur Harry Martinson: ANIARA, Sång 40


Elsa  Brändström skrev efter kriget
en mycket stark bok om sina erfarenheter
 Bland krigsfångar i Ryssland och Sibirien (1921)
 
I ANIARA nämner Harry Martinson i flera sånger Nobby (Nobia) - ett samlingsnamn för kvinnor som under historiens gång utfört barmhärtighetstjänst för nödlidande människor. Det gäller alla med ”hjärtats skönhet”. Som förebild till Nobby kan Harry Martinson ha haft Elsa Brändström - Sibiriens ängel. Rymdmatrosens berättelse i  sång 40 i ANIARA mynnar ut i en varmt erkännande hyllning av Nobbys uppoffrande kärlekstjänst.

Jag dröjer gärna vid det kära minnet
av denna kvinna som tog del i allt
som hette lidande och offerväsen.  

I människokärlek har hon sytt och tvättat
åt tundrans fånge och försakat sig.
Jag skulle aldrig annars ha berättat
om samariten Nobia för dig.

Elsa Brändström föddes 23 mars 1888 i S:t Petersburg tsarrikets huvudstad, där fadern Edward var militärattache vid svenska ambassaden. Modern hette Anna. Familjen återvände till Sverige 1891 och det var första gången Elsa kom till sitt eget land, där fadern då tillträdde en tjänst vid Generalstaben.

En syster till Elsa Brändströms mor, Elsa Eschelsson var Sveriges första kvinnliga doktor i juridik. Otto Cantzler skriver i en bok om Elsa Brändström: "Måhända gick Elsa Brändströms tankar någon gång till mosterns gedigna kunskaper i civilrätt, när hon inför mäktiga och oresonliga lägerkommendanter i Sibirien argumenterade för sina skyddslingars rätt till människovärde."

Den 4 mars 1948 ~ idag för 65 år sedan ~ avled Elsa Brändström i sitt hem i Cambridge, Massachusetts.

Jag dröjer gärna vid det kära minnet
av denna kvinna som tog del i allt . . .
Rune Liljenrud
 

Inga kommentarer: