söndag 17 mars 2013

Harry Martinson invaldes i Svenska Akademien den 17 mars 1949

 ISBN 978-91-7353-551-9
Omslag: Detalj ur Sam Uhrdin's målning
av Selma Lagerlöf (1924)
Målningen hänger på Mårbacka
 
 
Varje ledamot av Svenska Akademien håller vid sitt inträde ett tal över sin företrädare. I boken "Minnet av företrädaren ~ Aderton inträdestal i Svenska Akademien" (2012) har, med akademiledamoten Lotta Lotass som redaktör, samlats arton inträdestal, däribland Harry Martinsons högtidstal till Elin Wägners minne, den 20 december 1949.
 
Lotta Lotass har i boken med ett kort förord till Harry Martinsons högtidstal. Hon skriver: "Redan från början upplever han det motigt att ta sig an de plikter och nyordningar som ledamotskapet innebär. 'Att bli invald för mycket besvär med sig', skriver han till Eyvind Johnson." 
Lotta Lotass har också med ett citat ur Barbro Alvings referat för Dagens Nyheters räkning av Svenska Akademiens högtidssammankomst. Barbro Alvings visar i sitt reportage stor sympati med den vid glittrande kristallkronor och frackar ovane Martinson. Hon skriver: "Torsdagsmiddagarna på Freden blir hädanefter ihop med en som vet mycket om svält."
  
"Det bästa hon gav ligger i den mängd visa tankar som hon smugglade in i sina arbeten. En bok med titeln 'Ord av Elin Wägner' skulle kunna bli en tänkebok av rang".
Så säger Harry Martinson i avslutningen av sitt högtidstal till Elin Wägners minne den 20 december 1949 i Svenska Akademien, när han där efterträder henne på stol nr 15.

ISBN 91-630-2589-2

Elin Wägner-sällskapet tog Harry Martinsons ord till sig och utgav år 1994 häftet "Ord av Elin Wägner", som innehåller citat ur Elin Wägners författarskap, samlade under rubrikerna:

Liv och Död
Skämt och Allvar
Kvinnor och Män
Fred och Krig
Jord och Himmel


ISBN 978-91-85527-31-1

År 2011 utgav Elin Wägner-sällskapet en utökad citatsamling "WÄGNERISMER", där Göran Greider har skrivit förord, som han avslutar på detta sätt:
   "Hon står på daggmaskarnas sida. Hennes tankar arbetar liksom under jorden. Jag läser Väckarklocka eller Fred på jorden och jag har någon att berätta om och hänvisa till.
   Hon heter Elin Wägner och hon är med när vi bygger nya övertygelser."

Häftet "WÄGNERISMER", innehåller i kronologisk ordning citat ur nästan alla Elin Wägners romaner. I sista avdelningen finns också citat från arbetsböcker och journalistik.

Rune Liljenrud
 

Inga kommentarer: