torsdag 18 november 2010

Levande historia med Harry Martinson


Idag torsdag den 18 november 2010 - till och med lördag 20 november - säljs ihop med Aftonbladet (I Pressbyrån t o m söndag 5 december) tidningen Levande historia www.svd.se/historia som i sitt senaste nummer 4/2010 bl a har en initierad artikel om VINTERKRIGET Mot alla odds - Så lyckades finländarna stoppa Stalins stridsvagnar.

Christer Bergström, expert på andra världskriget, har i Levande historia skrivit en artikel om finska vinterkriget. Han påminner om att mer än 8 000 svenskar kämpade i finska vinterkriget på Finlands sida, under parollen "Finlands sak är vår". Vintern var den kallaste sedan år 1809. En av de Finlands-frivilliga var Harry Martinson, som i boken Verklighet till döds skriver om sina upplevelser:

"Hur skildrar man när fasa och granat slet av senor, när kulsprutesvärmen regnade ihjäl bröstet, när foten skulle ta steget, men inte mera fanns, medan kölden uppsökte såren och dödade verklighet med verklighet? ... Och gryningarna kom med myrarna fulla av lik och hemsk brandrök och skriken från sårade finska skogshästar som har så svårt att frysa ihjäl."

Harry Martinson engagerade sig starkt för Finlands sak och reste runt i Sverige och propagerade för Frivilligkåren.

Verklighet till döds, 70 år
~ Fanns i bokhandeln
"under senare delen av oktober"
1940 ~

Ny upplaga i faksimiletryck år 1990
- Harry Martinson-sällskapets årsbokFörfattaren Bodil Malmsten skriver i sin dikt TID OTID

Det finns bara ett sätt tolka historien
bli den


Harry Martinsons Verklighet till döds
och Levande historia ~ hjälper oss i detta

I Blogg - Finistère skriver Bodil Malmsten: "Om en bok blir läst eller inte beror på förmedlandet från läsare till tänkbar läsare, person till person - du måste bara läsa den här boken. Jaså, jaha och så blir boken läst. Så går det till."

Tag och läs!

Verklighet till döds
och
Levande historia

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: