onsdag 3 november 2010

Höstens morgondimmor blevo lojare

.

HÖSTBILD UR MINNET

Höstens morgondimmor blevo lojare,
töjde sig länge och bredde sig tänjda
till släta ånggolv på sanka ängar.
Kring lysande lönnar dröjde de kvar
likt nattställens rök kring trötta blondiner.
När solen steg blossade gula lövskogar fram
som eld ur rök.
Bland markens blad som glödde
spelade en gräshoppa med ryckig stridileja
för myrornas sista karavan.

Harry Martinson: Ur ”Cikada”, 1953Rune Liljenrud

Inga kommentarer: