lördag 6 november 2010

Olle Svensson "Ljusmystikern från Sunnansjö"


Det skall bli intressant att komma med Harry Martinson-sällskapets årshögtid till Brunnsviks folkhögskola under tiden 6-8 maj 2011, och där samarbeta med Grangärdebygdens Kulturförening, som med Vikasgården som mötesplats och ett kulturellt centrum, arbetar för att hålla författaren och konstnären Olle Svenssons minne levande. En blogg - som upptaktsartikel om diktaren Olle Svensson och Harry Martinson - kommer senare.

Kersti Berg, Falun har i en akvarell tolkat Olle Svenssons dikt De enkla tecknen Ur diktsamlingen Den barmhärtige samariten, 1957.
(Finns som vykort).
Kersti Berg kommer under årshögtiden att hålla ett föredrag om författaren Eva Norberg, vars minne vårdas av Grangärdebygdens Kulturförening och Vikasgården.

Rune Liljenrud


L Y R I K (12 diktsamlingar)


OLLE SVENSSON
Som mitt liv (1934) - Debut
Lyrik

W&W


OLLE SVENSSON
Spår och spillror (1937)
Lyrik

W&W


OLLE SVENSSON
Primitiv drömkonst (1943)
Lyrik

W&W


OLLE SVENSSON
Om hösten (1948)
Lyrik

NoK


OLLE SVENSSON
Arcanum (1950)
Lyrik

LT


OLLE SVENSSON
Nedanför flod och fall (1954)
Lyrik

LT


OLLE SVENSSON
Den barnhärtige samariten (1957)
Lyrik

LT


OLLE SVENSSON
Skallgångshöst (1961)
Lyrik

LT


OLLE SVENSSON
Dikter i urval (1963)
Lyrik

LT


OLLE SVENSSON
Sena sagor (1967)
Lyrik

LTOLLE SVENSSON
Kvarlåtenskap (1974 - Postumt)
Lyrik

LTOLLE SVENSSON
Att vandra mot morgon
Valda dikter (1991 - Postumt)
Lyrik

Proprius~~~~~~~~~~~~~~
P R O S A (12 verk)

OLLE SVENSSON
Hon som ville bli fri (1946)
Roman / NoK

OLLE SVENSSON
Han ville bli diktare (1947)
Roman / NoKOLLE SVENSSON
Malvi och jag (1948)
Roman / NoK

OLLE SVENSSON
Ond vandring (1949)
Roman / LTOLLE SVENSSON
Att missbruka livet (1949)
Roman / LT


OLLE SVENSSON
De sju järnringarna (1950)
Romann / LT


OLLE SVENSSON
Färjläge (1951)
Roman / LT


OLLE SVENSSON
Dömd av de dömda (1952)
Roman / LT


OLLE SVENSSON
Fjärran sommar (1953)
Roman / LT


OLLE SVENSSON
De blindas flykt (1955)
Roman / LTOLLE SVENSSON
Resa under en vildapel (1959)
Prosasamling / LT
OLLE SVENSSON
Förlorad verklighet (1965)
Essayer / LT

Inga kommentarer: