onsdag 8 mars 2023

Namnet "O Fåglastad . . ." på Elin Wägner-sällskapets skriftserie 33/2022, kommer från en av sångerna, med text av Harry Martinson, som kören på kvinnliga medborgarskolan på godset Fogelstad i Julita socken, Katrineholms kommun i Södermanland, brukade sjunga. Elin Wägner-veckan ger på INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 mars program "FOGELSTAD - kvinnliga medborgarskolan - ÖPPNAR IGEN"

 


Fogelstadgruppen bildades 1921 på initiativ av Elisabeth Tamm, en av de fem första kvinnorna i Sveriges Riksdag. Dit bjöd hon in Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner och Kerstin Hesselgren. Alla var frisinnade kvinnor och ansåg att kvinnor behövde utbildas i medborgarskap eftersom de stått utanför så länge.

Siri Derkert var en flitig elev på Medborgarskolan och kom att utvecklas till en av våra mest namnkunniga kvinnliga konstnärer. Hon har i Stockholm utsmyckat bl.a T-banestationen Östermalmstorg, vari Fogelstadgruppen och Elin Wägner betonas. På St Eriksplan  Stockholm mitt emot Vasaparken finns Siri Derkerts Elin Wägner-staty. Också på Fogelstad finns statyn.


Siri Derkert om ansikten: "Ansikten är vackra eller fula. Det fula är det uttrycksfulla. 'Stillhet' i alla avseenden vill svensken ha, det släta lugna. Kvinnoansikten kan vara söta, rara, passiva i uttrycket, utplånat sköna, opräglade av livet. Där inget kan avläsas om ett livs upplevda mödor, ömhet och kärlek." 

Harry Martinson var väl hemmastadd på Fogelstad, där han var en uppskattad gästföreläsare och skrev erkännande O, Fåglastad:


Harry Martinson tillägnade Elisabeth Tamm lyrik på hennes femtioårsdag den 30 juni 1930:

Undersamt liv har den människa
vars solvarvs cirklar gå ihop på rosornas dag,
i pionernas tid -
Särlyckligt lagd i livets kedejöden
är den människan.

Harry Martinson

Rune Liljenrud Inga kommentarer: