söndag 12 mars 2023

Harry Martinson berättar i ett brev 1938 om Siri Derkerts allvar och "fördjupning", och nämner samtidigt att han kommit överens med konstnärinnan om att sitta modell för ett porträtt, något som dock inte blev av.

Eldare. Självporträtt. Harry Martinson 1934. Olja 
Omslag till Ingvar Holms bok 2004. 


Ingvar Holm skriver i sin bok Harry Martinson i målarnas mitt, 2004 att Harry Martinson gärna umgicks med bildkonstnärer vilket Martinson motiverade så: ”Naturligtvis var det målarna och inga andra som jag kunde umgås med. Författarna var alldeles för fina och lärda – dem vågade man inte närma sig. […] Annat var det med konstnärerna: Vi talade samma språk – faktiskt det tungomål som också talades vid pannorna i eldarrummen. Det var enkelt och rakt. Och i Göteborg stod vi i samma kö till soppköken.”

Harry Martinson  Kallor i vas, 1934. Olja på papp 

Jubileumsåret 2004 då Harry Martinson 100 år högtidlighölls, utställdes ett antal verk av Harry Martinson på Waldemarsudde i Stockholm. Båda makarna Martinson, Harry och Moa gifta 1929-1941, umgicks med konstnären Siri Derkert, som 1940 utförde en kolteckning av Moa och denna finns avbildad i Rolf Söderbergs publikation Siri Derkert, Sveriges Allmänna Konstförening 1974. Siri Derkert (1888-1973) planerade att göra ett porträtt av Harry Martinson vilket Ingvar Holm nämner i sin bok Harry Martinson i målarnas mitt, att Harry Martinson i ett brev 1938 talar om Siri Derkerts allvar och "fördjupning", och nämner samtidigt att han kommit överens med konstnärinnan om att sitta modell för ett porträtt, något som dock inte blev av.
Siri Derkert gjorde flera porträtt av Moa Martinson. De hade tillsammans vistats på Medborgarskolan Fogelstad, där Siri Derkert från och med 1943 var en årlig kursmedlem och hon avbildade där med sina subjektiva tolkningar ofta skolans huvudpersoner Elisabeth Tamm, Emilia Fogelclou, Honorine Hermelin, Kerstin Hesselgren och Ada Nilsson, som dock inte uppskattade Siri Derkerts konst. De tyckte sig karikerade och massakrerade men därom menade Siri Derkert : "Jag gör aldrig karikatyrer, jag ser dem sådana".  Om ansikten säger Siri Derkert: "Ansikten är vackra eller fula. Det fula är det uttrycksfulla. 'Stillhet' i alla avseenden vill svensken ha, det släta lugna. Kvinnoansikten kan vara söta, rara, passiva i uttrycket, utplånat sköna, opräglade av livet. Där inget kan avläsas om ett livs upplevda mödor, ömhet och kärlek." 

Brevfrimärke 1982
Elin Wägner 100 år


Finns på Lilla Björka, Berg 

Elin Wägner, som tillbringade mycket tid på Medborgarskolan Fogelstad, hade mera accepterande tolkning av Siri Derkerts konstnärliga skapande, och flera av Siri Derkerts Elin Wägnerkonstverk finns bevarade, såsom staty på St Eriksplan i Stockholm mitt emot Vasaparken och på Medborgarskolan  Fogelstad i Julita socken, i Sörmland, samt verk på Elin Wägners Lilla Björka, Berg i Småland.

Finns på Lilla Björka, Berg 


Rune Liljenrud  


Inga kommentarer: