lördag 18 mars 2023

ATT RESA - Av Harry Martinson

 


   På det tidiga trettiotalet, i en soffa på Fogelstad, satt den unge Harry Martinson, nyss hemkommen från en sanatorievistelse, och berättade om sina luffaröden. Honorine Hermelin hörde på honom med ett speciellt intresse - hon hade nämligen i färskt minne det luffarhotell, ett av de första i Sverige, som hennes farfar inrett på Gripenbergs ägor.
   "Säg mig", utropade hon full av vetgirighet, "hur går det till att gå på luffen? Går man bara utan plan, som vinden blåser, eller sätter man sig ett mål före?"
   "Man har alltid ett mål eller rättare ett kvantum per dag", sade den unge pojken allvarligt. "Jag vet vad jag talar om för jag har luffat fyra gånger mellan Malmö och Östersund."
   Och något av vandringslustens friska vindar blåser i hans skildring av "Att resa", som han vid den tiden nedtecknade.

Harry Martinsons "Att resa" finns införd i Fogelstad. Berättelsen om en skola. Red. av Elsa Björkman-Goldschmidt. Stockholm 1956, s.163-167. Enl. red:s ingress en skildring nedtecknad "på det tidiga trettiotalet". Finns införd i Tidevarvet 1934.


Rune Liljenrud Inga kommentarer: